HASHIMOTO โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะเหล็ก/สแตนเลส ถังอัดจารบี ถังเติมน้ำมันเกียร์ - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ - ผู้นำด้านเครื่องมือช่าง อันดับ1 ด้านคุณภาพเกรดอุตสาหกรรม

THAIPHATTOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
Member Click Here--->
Member Click Here--->
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
ค้นหาสินค้า
Go to content
HSMA01-100 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 100mm(4")
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-13 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 13mm(1/2")
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-16 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 16mm(5/8")
฿ 180.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-19 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 19mm(3/4")
฿ 200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-20 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 20mm(3/4")
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-21 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 21mm(13/16")
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-22 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 22mm(7/8")
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-25 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 25mm(1")
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-26 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 26mm(1")
฿ 290.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-27 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 27mm(1.1/16")
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-28 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 28mm(1.1/8")
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-30 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 30mm(1.3/16")
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-32 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 32mm(1.1/4")
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-33 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 33mm(1.5/16")
฿ 360.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-34 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 34mm(1.3/8")
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-35 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 34mm(1.3/8")
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-38 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 38mm(1.1/2")
฿ 420.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-40 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 40mm(1.9/16")
฿ 450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-41 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 41mm(1.5/8")
฿ 450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-43 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 43mm(1.11/16")
฿ 460.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-45 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 45mm(1.3/4")
฿ 495.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-48 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 48mm(1.7/8")
฿ 520.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-51 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 51mm(2")
฿ 560.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-54 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 54mm(2.1/8")
฿ 590.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-58 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 58mm(2.5/16")
฿ 650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-60 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 60mm(2.3/8")
฿ 670.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-64 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 64mm(2.1/2")
฿ 780.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-75 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 75mm(3")
฿ 1,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-80 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 80mm(3.3/16")
฿ 1,050.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA01-90 โฮลซอร์คาร์ไบด์เจาะแสตนเลส HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 90mm(3.5/8")
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-100 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 100mm(4")
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-13 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 13mm(1/2")
฿ 160.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-16 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 16mm(5/8")
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-19 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 19mm(3/4")
฿ 180.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-20 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 20mm(3/4")
฿ 180.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-21 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 21mm(13/16")
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-22 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 22mm(7/8")
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-25 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 25mm(1")
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-26 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 26mm(1")
฿ 195.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-27 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 27mm(1.1/16")
฿ 205.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-28 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 28mm(1.1/8")
฿ 205.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-30 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 30mm(1.3/16")
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-32 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 32mm(1.1/4")
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-33 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 33mm(1.5/16")
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-34 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 34mm(1.3/8")
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-35 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 35mm(1.3/8")
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-38 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 38mm(1.1/2")
฿ 290.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-40 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 40mm(1.9/16")
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-41 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 41mm(1.5/8")
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-43 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 43mm(1.11/16")
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-45 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 45mm(1.3/4")
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-48 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 48mm(1.7/8")
฿ 380.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-51 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 51mm(2")
฿ 410.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-54 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 54mm(2.1/8")
฿ 435.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-58 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 58mm(2.5/16")
฿ 510.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-60 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 60mm(2.3/8")
฿ 580.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-64 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 64mm(2.1/2")
฿ 730.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-75 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 75mm(3")
฿ 900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-80 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 80mm(3.3/16")
฿ 950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
HSMA02-90 โฮลซอร์เจาะเหล็ก ซุปเปอร์ไฮสปีด HSS
HASHIMOTO
ขนาด : 90mm(3.5/8")
฿ 1,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ADDRESS
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com


MENU
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com
ADDRESS
HOT LINE 081 443 5895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
HOT LINE 0814435895
Back to content