OKURA Laboursaving Device - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ - ผู้นำด้านเครื่องมือช่าง อันดับ1 ด้านคุณภาพเกรดอุตสาหกรรม

THAIPHATTOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
Member Click Here--->
Member Click Here--->
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
ค้นหาสินค้า
Go to content

OKURA Laboursaving Device

แบรนด์นำเข้า > OKURA
OKUE01-010-03 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 1 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 15Kn
กำลังคนออกแรงยก : 309N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 6mm
ขนาดโดยรวม : 140x158x317x40x34
นํ้าหนัก : 12Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 1.7Kg

โซ่ยาว 3 เมตร
฿ 2,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-010-06 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 1 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 15Kn
กำลังคนออกแรงยก : 309N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 6mm
ขนาดโดยรวม : 140x158x317x40x34
นํ้าหนัก : 12Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 1.7Kg

โซ่ยาว 6 เมตร
฿ 3,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-015-03 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 1.5 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 22.5Kn
กำลังคนออกแรงยก : 323N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ขนาดโดยรวม : 161x187x399x45x38
นํ้าหนัก : 18.5Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 2.3Kg

โซ่ยาว 3 เมตร
฿ 3,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-015-06 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 1.5 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 22.5Kn
กำลังคนออกแรงยก : 323N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ขนาดโดยรวม : 161x187x399x45x38
นํ้าหนัก : 18.5Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 2.3Kg

โซ่ยาว 6 เมตร
฿ 4,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-020-03 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 2 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 30Kn
กำลังคนออกแรงยก : 360N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 8mm
ขนาดโดยรวม : 161x187x414x50x41
นํ้าหนัก : 20Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 2.3Kg

โซ่ยาว 3 เมตร
฿ 4,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-020-06 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 2 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 30Kn
กำลังคนออกแรงยก : 360N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 8mm
ขนาดโดยรวม : 161x187x414x50x41
นํ้าหนัก : 20Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 2.3Kg

โซ่ยาว 3 เมตร
฿ 5,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-030-03 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 3 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 45Kn
กำลังคนออกแรงยก : 340N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ขนาดโดยรวม : 161x210x465x58x48
นํ้าหนัก : 29Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 3.7Kg

โซ่ยาว 3 เมตร
฿ 4,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-030-06 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 3 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 45Kn
กำลังคนออกแรงยก : 340N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ขนาดโดยรวม : 161x210x465x58x48
นํ้าหนัก : 29Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 3.7Kg

โซ่ยาว 6 เมตร
฿ 6,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-050-03 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 5 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 75Kn
กำลังคนออกแรงยก : 414N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 10mm
ขนาดโดยรวม : 186x253x636x64x52
นํ้าหนัก : 45.5Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 5.6Kg

โซ่ยาว 3 เมตร
฿ 6,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-050-06 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 5 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 75Kn
กำลังคนออกแรงยก : 414N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 10mm
ขนาดโดยรวม : 186x253x636x64x52
นํ้าหนัก : 45.5Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 5.6Kg

โซ่ยาว 6 เมตร
฿ 8,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-100-05 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 10 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 150Kn
กำลังคนออกแรงยก : 414N
จำนวนโซ่ : 4
ขนาดโซ่ : 10mm
ขนาดโดยรวม : 207x398x798x85x64
นํ้าหนัก : 83Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 9.7Kg

โซ่ยาว 5 เมตร
฿ 18,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE01-200-05 รอกโซ่มือสาว OKURA
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตาม
ขนาดของ กำลังยก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงนํ้าเค็ม

กำลังยก : 20 ตัน
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 300Kn
กำลังคนออกแรงยก : 414x2N
จำนวนโซ่ : 8
ขนาดโซ่ : 10mm
ขนาดโดยรวม : 215x650x890x110x85
นํ้าหนัก : 193Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 19.4Kg

โซ่ยาว 5 เมตร
฿ 39,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-010-03 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 15000N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 6mm
น้ำหนัก : 11.20Kg
โซ่ยาว : 3m
฿ 2,350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-010-06 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 15000N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 6mm
น้ำหนัก : 16.3Kg
โซ่ยาว : 6m
฿ 3,250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-015-03 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1.5 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 22500N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 7.1mm
น้ำหนัก : 15Kg
โซ่ยาว : 3m
฿ 2,350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-015-06 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1.5 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 22500N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 7.1mm
น้ำหนัก : 21Kg
โซ่ยาว : 3m
฿ 4,250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-020-03 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 2 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 30000N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 8mm
น้ำหนัก : 17.8Kg
โซ่ยาว : 3m
฿ 4,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-020-06 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 2 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 30000N
จำนวนโซ่ : 1
ขนาดโซ่ : 8mm
น้ำหนัก : 24.6Kg
โซ่ยาว : 6m
฿ 4,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-030-03 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 3 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 45000N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 7.1mm
น้ำหนัก : 22.8Kg
โซ่ยาว : 3m
฿ 4,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-030-06 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 3 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 45000N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 7.1mm
น้ำหนัก : 32.2Kg
โซ่ยาว : 6m
฿ 6,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-050-03 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 5 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 75000N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 9mm
น้ำหนัก : 37.8Kg
โซ่ยาว : 3m
฿ 6,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE02-050-06 รอกโซ่มือสาว KII
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 5 ตัน
กำลังคนออกแรงยก : 75000N
จำนวนโซ่ : 2
ขนาดโซ่ : 9mm
น้ำหนัก : 51.2Kg
โซ่ยาว : 6m
฿ 8,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE03-005 รอกโซ่มือโยก
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตามขนาดของกำลังยก ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม

กำลังยก : 0.5Ton
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 7.5Kn
ระยะยก : 1.5m
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยสุด : 260mm
กำลังคนออกแรงยก : 328mm
ขนาดโซ่ : 6
ขนาดโดยรวม : 110x82x260x261x23
นํ้าหนัก : 3.5Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 0.54Kg
฿ 2,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE03-075 รอกโซ่มือโยก
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตามขนาดของกำลังยก ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม

กำลังยก : 0.75Ton
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 11.25Kn
ระยะยก : 1.5m
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยสุด : 295mm
กำลังคนออกแรงยก : 140mm
ขนาดโซ่ : 6
ขนาดโดยรวม : 152x128x295x256x23
นํ้าหนัก : 7Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 0.8Kg
฿ 3,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE03-100 รอกโซ่มือโยก
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตามขนาดของกำลังยก ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม

กำลังยก : 1Ton
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 15Kn
ระยะยก : 1.5m
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยสุด : 295mm
กำลังคนออกแรงยก : 185mm
ขนาดโซ่ : 6
ขนาดโดยรวม : 152x128x295x256x26
นํ้าหนัก : 7Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 0.8Kg
฿ 3,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE03-150 รอกโซ่มือโยก
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตามขนาดของกำลังยก ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม

กำลังยก : 1.5Ton
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 22.5Kn
ระยะยก : 1.5m
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยสุด : 335mm
กำลังคนออกแรงยก : 234mm
ขนาดโซ่ : 7.1
ขนาดโดยรวม : 175x148x335x368x33
นํ้าหนัก : 11Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 1.1Kg
฿ 4,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE03-300 รอกโซ่มือโยก
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตามขนาดของกำลังยก ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม

กำลังยก : 3Ton
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 45Kn
ระยะยก : 1.5m
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยสุด : 450mm
กำลังคนออกแรงยก : 362mm
ขนาดโซ่ : 10
ขนาดโดยรวม : 195x181x450x368x37
นํ้าหนัก : 20Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 2.2Kg
฿ 6,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE03-600 รอกโซ่มือโยก
เครื่องทุ่นแรง
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น มีขนาดที่เหมาะมือ เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป มีหลายรุ่น แยกตามขนาดของกำลังยก ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสนิม และสารเคมี รวมถึงน้ำเค็ม

กำลังยก : 6Ton
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 90Kn
ระยะยก : 1.5m
ระยะห่างระหว่างตะขอน้อยสุด : 542mm
กำลังคนออกแรงยก : 362mm
ขนาดโซ่ : 10
ขนาดโดยรวม : 195x232x542x368x50
นํ้าหนัก : 28Kg
น้ำหนักต่อม.ที่ยกขึ้นพิเศษ : 4.4Kg
฿ 8,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE04-1000MCH
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-1000MCH

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 1000 KGS
กำลังไฟฟ้า : 1300 W
ความเร็วในการยก : 3 M/MIN
ขนาดโซ่ : 6.3 MM x 3 M
ความยาวสายไฟ : 4.8 M
ความยาวสายสวิท : 4.0 M
฿ 18,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE04-250MCH
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-250MCH

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 250 KGS
กำลังไฟฟ้า : 1300 W
ความเร็วในการยก : 12 M/MIN
ขนาดโซ่ : 6.3 MM x 3 M
ความยาวสายไฟ : 4.8 M
ความยาวสายสวิท : 4.0 M
฿ 14,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE04-500MCH
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-500MCH

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 500 KGS
กำลังไฟฟ้า : 1300 W
ความเร็วในการยก : 6 M/MIN
ขนาดโซ่ : 6.3 MM x 3 M
ความยาวสายไฟ : 4.8 M
ความยาวสายสวิท : 4.0 M
฿ 16,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE05-10A รอกโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
OK-10A

คุณสมบัติ เด่นของรอกโซ่ไฟฟ้ า OKURA
1. มอเตอร์รอก รูปร่างกระทัดรัด ใช้ไฟระบบ DC
ปราศแร่ใยหิน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย
2. ตัวรอกทำจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเบา
และ รูปร่างกระทัดรัด
3. ตะขอบนและล่าง มีความปลอดภัยสูง ทำจาก
เหล็กอัลลอย์ที่มีความหยืดหยุ่นสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่แตกหัก
4. การทำงานที่เงียบ ด้วยตัวเครื่องแบบ
Aluminum Die Cast ที่กำเนิดเสียงน้อยที่สุดขณะ
ทำงาน จึงทำให้รอก OKURA สามารถใช้ได้แม้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการ
เสียงรบกวน
5. โซ่ยก ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีทนแรงดึงสูง มี
ความแข็งแรงที่ระบบ CT และได้รับการรองรับจาก
DIN 5684 (มาตรฐานเยอรมัน), JIS (มาตรฐาน
ญี่ปุ่น) และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ ทั่วโลก
6. ความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงานด้วยลิ้นล็อคกัน
หลุดที่ตะขอเกี่ยว แม้ตะขอจะรับน้ำหนักเกินขนาด,
การใช้งานหนัก หรือสัมผัส กับความร้อนก็ไม่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการติดตั้ง ลูกปืนไวที่ตะขอ
เพื่อการทำงานที่สะดวกรอบทิศทาง

กำลังยก : 1 Ton
โซ่ยาว : 3m
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 12.5Kn
กำลังมอเตอร์ : 1.1Kw
จำนวนโซ่ : 1ทบ
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ความเร็ว : 4.3m/นาที
ไฟ : 220V
นํ้าหนัก : 46Kg
฿ 39,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE05-10B รอกโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
OK-10A

คุณสมบัติ เด่นของรอกโซ่ไฟฟ้ า OKURA
1. มอเตอร์รอก รูปร่างกระทัดรัด ใช้ไฟระบบ DC
ปราศแร่ใยหิน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย
2. ตัวรอกทำจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเบา
และ รูปร่างกระทัดรัด
3. ตะขอบนและล่าง มีความปลอดภัยสูง ทำจาก
เหล็กอัลลอย์ที่มีความหยืดหยุ่นสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่แตกหัก
4. การทำงานที่เงียบ ด้วยตัวเครื่องแบบ
Aluminum Die Cast ที่กำเนิดเสียงน้อยที่สุดขณะ
ทำงาน จึงทำให้รอก OKURA สามารถใช้ได้แม้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการ
เสียงรบกวน
5. โซ่ยก ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีทนแรงดึงสูง มี
ความแข็งแรงที่ระบบ CT และได้รับการรองรับจาก
DIN 5684 (มาตรฐานเยอรมัน), JIS (มาตรฐาน
ญี่ปุ่น) และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ ทั่วโลก
6. ความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงานด้วยลิ้นล็อคกัน
หลุดที่ตะขอเกี่ยว แม้ตะขอจะรับน้ำหนักเกินขนาด,
การใช้งานหนัก หรือสัมผัส กับความร้อนก็ไม่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการติดตั้ง ลูกปืนไวที่ตะขอ
เพื่อการทำงานที่สะดวกรอบทิศทาง

กำลังยก : 1 Ton
โซ่ยาว : 3m
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 12.5Kn
กำลังมอเตอร์ : 1.1Kw
จำนวนโซ่ : 1ทบ
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ความเร็ว : 4.3m/นาที
ไฟ : 380V
นํ้าหนัก : 46Kg
฿ 39,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE05-20A รอกโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
OK-20A

คุณสมบัติ เด่นของรอกโซ่ไฟฟ้ า OKURA
1. มอเตอร์รอก รูปร่างกระทัดรัด ใช้ไฟระบบ DC
ปราศแร่ใยหิน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย
2. ตัวรอกทำจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเบา
และ รูปร่างกระทัดรัด
3. ตะขอบนและล่าง มีความปลอดภัยสูง ทำจาก
เหล็กอัลลอย์ที่มีความหยืดหยุ่นสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่แตกหัก
4. การทำงานที่เงียบ ด้วยตัวเครื่องแบบ
Aluminum Die Cast ที่กำเนิดเสียงน้อยที่สุดขณะ
ทำงาน จึงทำให้รอก OKURA สามารถใช้ได้แม้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการ
เสียงรบกวน
5. โซ่ยก ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีทนแรงดึงสูง มี
ความแข็งแรงที่ระบบ CT และได้รับการรองรับจาก
DIN 5684 (มาตรฐานเยอรมัน), JIS (มาตรฐาน
ญี่ปุ่น) และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ ทั่วโลก
6. ความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงานด้วยลิ้นล็อคกัน
หลุดที่ตะขอเกี่ยว แม้ตะขอจะรับน้ำหนักเกินขนาด,
การใช้งานหนัก หรือสัมผัส กับความร้อนก็ไม่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการติดตั้ง ลูกปืนไวที่ตะขอ
เพื่อการทำงานที่สะดวกรอบทิศทาง

กำลังยก : 2 Ton
โซ่ยาว : 3m
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 25Kn
กำลังมอเตอร์ : 1.1Kw
จำนวนโซ่ : 2ทบ
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ความเร็ว : 2.15m/นาที
ไฟ : 220V
นํ้าหนัก : 60Kg
฿ 61,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE05-20B รอกโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
OK-20A

คุณสมบัติ เด่นของรอกโซ่ไฟฟ้ า OKURA
1. มอเตอร์รอก รูปร่างกระทัดรัด ใช้ไฟระบบ DC
ปราศแร่ใยหิน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย
2. ตัวรอกทำจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเบา
และ รูปร่างกระทัดรัด
3. ตะขอบนและล่าง มีความปลอดภัยสูง ทำจาก
เหล็กอัลลอย์ที่มีความหยืดหยุ่นสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่แตกหัก
4. การทำงานที่เงียบ ด้วยตัวเครื่องแบบ
Aluminum Die Cast ที่กำเนิดเสียงน้อยที่สุดขณะ
ทำงาน จึงทำให้รอก OKURA สามารถใช้ได้แม้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการ
เสียงรบกวน
5. โซ่ยก ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีทนแรงดึงสูง มี
ความแข็งแรงที่ระบบ CT และได้รับการรองรับจาก
DIN 5684 (มาตรฐานเยอรมัน), JIS (มาตรฐาน
ญี่ปุ่น) และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ ทั่วโลก
6. ความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงานด้วยลิ้นล็อคกัน
หลุดที่ตะขอเกี่ยว แม้ตะขอจะรับน้ำหนักเกินขนาด,
การใช้งานหนัก หรือสัมผัส กับความร้อนก็ไม่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการติดตั้ง ลูกปืนไวที่ตะขอ
เพื่อการทำงานที่สะดวกรอบทิศทาง

กำลังยก : 2 Ton
โซ่ยาว : 3m
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 25Kn
กำลังมอเตอร์ : 1.1Kw
จำนวนโซ่ : 2ทบ
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ความเร็ว : 2.15m/นาที
ไฟ : 380V
นํ้าหนัก : 60Kg
฿ 61,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE05-30A รอกโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
OK-30A

คุณสมบัติ เด่นของรอกโซ่ไฟฟ้ า OKURA
1. มอเตอร์รอก รูปร่างกระทัดรัด ใช้ไฟระบบ DC
ปราศแร่ใยหิน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย
2. ตัวรอกทำจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเบา
และ รูปร่างกระทัดรัด
3. ตะขอบนและล่าง มีความปลอดภัยสูง ทำจาก
เหล็กอัลลอย์ที่มีความหยืดหยุ่นสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่แตกหัก
4. การทำงานที่เงียบ ด้วยตัวเครื่องแบบ
Aluminum Die Cast ที่กำเนิดเสียงน้อยที่สุดขณะ
ทำงาน จึงทำให้รอก OKURA สามารถใช้ได้แม้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการ
เสียงรบกวน
5. โซ่ยก ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีทนแรงดึงสูง มี
ความแข็งแรงที่ระบบ CT และได้รับการรองรับจาก
DIN 5684 (มาตรฐานเยอรมัน), JIS (มาตรฐาน
ญี่ปุ่น) และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ ทั่วโลก
6. ความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงานด้วยลิ้นล็อคกัน
หลุดที่ตะขอเกี่ยว แม้ตะขอจะรับน้ำหนักเกินขนาด,
การใช้งานหนัก หรือสัมผัส กับความร้อนก็ไม่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการติดตั้ง ลูกปืนไวที่ตะขอ
เพื่อการทำงานที่สะดวกรอบทิศทาง

กำลังยก : 3 Ton
โซ่ยาว : 3m
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 37.5Kn
กำลังมอเตอร์ : 1.1Kw
จำนวนโซ่ : 3ทบ
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ความเร็ว : 1.45m/นาที
ไฟ : 220V
นํ้าหนัก : 72Kg
฿ 76,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE05-30B รอกโซ่ไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
OK-30A

คุณสมบัติ เด่นของรอกโซ่ไฟฟ้ า OKURA
1. มอเตอร์รอก รูปร่างกระทัดรัด ใช้ไฟระบบ DC
ปราศแร่ใยหิน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย
2. ตัวรอกทำจากวัสดุเหล็กที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเบา
และ รูปร่างกระทัดรัด
3. ตะขอบนและล่าง มีความปลอดภัยสูง ทำจาก
เหล็กอัลลอย์ที่มีความหยืดหยุ่นสูง จึงมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่แตกหัก
4. การทำงานที่เงียบ ด้วยตัวเครื่องแบบ
Aluminum Die Cast ที่กำเนิดเสียงน้อยที่สุดขณะ
ทำงาน จึงทำให้รอก OKURA สามารถใช้ได้แม้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการ
เสียงรบกวน
5. โซ่ยก ทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีทนแรงดึงสูง มี
ความแข็งแรงที่ระบบ CT และได้รับการรองรับจาก
DIN 5684 (มาตรฐานเยอรมัน), JIS (มาตรฐาน
ญี่ปุ่น) และมาตรฐานสากล ต่าง ๆ ทั่วโลก
6. ความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงานด้วยลิ้นล็อคกัน
หลุดที่ตะขอเกี่ยว แม้ตะขอจะรับน้ำหนักเกินขนาด,
การใช้งานหนัก หรือสัมผัส กับความร้อนก็ไม่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการติดตั้ง ลูกปืนไวที่ตะขอ
เพื่อการทำงานที่สะดวกรอบทิศทาง

กำลังยก : 3 Ton
โซ่ยาว : 3m
ทดสอบถึงขนาดนํ้าหนักที่ : 37.5Kn
กำลังมอเตอร์ : 1.1Kw
จำนวนโซ่ : 3ทบ
ขนาดโซ่ : 7.1mm
ความเร็ว : 1.45m/นาที
ไฟ : 380V
นํ้าหนัก : 72Kg
฿ 76,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE06-01 รอกโซ่ไฟฟ้า พร้อมรอกวิ่งไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
* Shell: Light aluminum alloy shell shall be
adopted which is light but hard and fit for the
use in the terrible work environment with a
high heat dissipation rate and all tightness
design.
* Inverse phase sequence protecting device:
it is the special electrical installation which
control the circuit not to work in case of
wiring error in the power supply.
* Limit switch: The limit switch device is
installed where the weight is lifted on and off
to make the motor to stop automatically so as
to prohibit the chains from exceeding for
safety.
* 24V/36V device : it is used to prohibit the
emergencies from occurring in case of the
leaking in the switch.
* Side magnetic braking device : This device
shall realize the instant brake in care of the
power dump.
* Chain bag : It shall be light, handsome and
durable.
* Chain : The chain shall adopt the imported
FEC80 ultra heat-treatable aluminum alloy
chain

กำลังยก : 1 ตัน
ความยาวโซ่มาตรฐาน : 7.1mm x 6m
จำนวนโซ่ : 1ทบ
ความเร็วยก : 6.8m/min

lifting motor

มอเตอร์ : 1.5Kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

operation motor
ความเร็ว : 11/21 m/min
กำลัง : 0.4kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

I-Beam

ความกว้าง : 52-145mm
฿ 54,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE06-02 รอกโซ่ไฟฟ้า พร้อมรอกวิ่งไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
* Shell: Light aluminum alloy shell shall be
adopted which is light but hard and fit for the
use in the terrible work environment with a
high heat dissipation rate and all tightness
design.
* Inverse phase sequence protecting device:
it is the special electrical installation which
control the circuit not to work in case of
wiring error in the power supply.
* Limit switch: The limit switch device is
installed where the weight is lifted on and off
to make the motor to stop automatically so as
to prohibit the chains from exceeding for
safety.
* 24V/36V device : it is used to prohibit the
emergencies from occurring in case of the
leaking in the switch.
* Side magnetic braking device : This device
shall realize the instant brake in care of the
power dump.
* Chain bag : It shall be light, handsome and
durable.
* Chain : The chain shall adopt the imported
FEC80 ultra heat-treatable aluminum alloy
chain

กำลังยก : 2 ตัน
ความยาวโซ่มาตรฐาน : 10mm x 6m
จำนวนโซ่ : 1ทบ
ความเร็วยก : 6.8m/min

lifting motor

มอเตอร์ : 3.0Kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

operation motor
ความเร็ว : 11/21 m/min
กำลัง : 0.4kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

I-Beam

ความกว้าง : 82-145mm
฿ 71,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE06-03 รอกโซ่ไฟฟ้า พร้อมรอกวิ่งไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
* Shell: Light aluminum alloy shell shall be
adopted which is light but hard and fit for the
use in the terrible work environment with a
high heat dissipation rate and all tightness
design.
* Inverse phase sequence protecting device:
it is the special electrical installation which
control the circuit not to work in case of
wiring error in the power supply.
* Limit switch: The limit switch device is
installed where the weight is lifted on and off
to make the motor to stop automatically so as
to prohibit the chains from exceeding for
safety.
* 24V/36V device : it is used to prohibit the
emergencies from occurring in case of the
leaking in the switch.
* Side magnetic braking device : This device
shall realize the instant brake in care of the
power dump.
* Chain bag : It shall be light, handsome and
durable.
* Chain : The chain shall adopt the imported
FEC80 ultra heat-treatable aluminum alloy
chain

กำลังยก : 3 ตัน
ความยาวโซ่มาตรฐาน : 10mm x 6m
จำนวนโซ่ : 2ทบ
ความเร็วยก : 5.8m/min

lifting motor

มอเตอร์ : 3.0Kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

operation motor
ความเร็ว : 11/21 m/min
กำลัง : 0.75kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

I-Beam

ความกว้าง : 100-185mm
฿ 87,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE06-05 รอกโซ่ไฟฟ้า พร้อมรอกวิ่งไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
* Shell: Light aluminum alloy shell shall be
adopted which is light but hard and fit for the
use in the terrible work environment with a
high heat dissipation rate and all tightness
design.
* Inverse phase sequence protecting device:
it is the special electrical installation which
control the circuit not to work in case of
wiring error in the power supply.
* Limit switch: The limit switch device is
installed where the weight is lifted on and off
to make the motor to stop automatically so as
to prohibit the chains from exceeding for
safety.
* 24V/36V device : it is used to prohibit the
emergencies from occurring in case of the
leaking in the switch.
* Side magnetic braking device : This device
shall realize the instant brake in care of the
power dump.
* Chain bag : It shall be light, handsome and
durable.
* Chain : The chain shall adopt the imported
FEC80 ultra heat-treatable aluminum alloy
chain

กำลังยก : 5 ตัน
ความยาวโซ่มาตรฐาน : 11mm x 6m
จำนวนโซ่ : 2ทบ
ความเร็วยก : 2.8m/min

lifting motor

มอเตอร์ : 3.0Kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

operation motor
ความเร็ว : 11/21 m/min
กำลัง : 0.75kw
ความเร็วรอบ : 1440 r/min
โวลท์ : 380V

I-Beam

ความกว้าง : 100-185mm
฿ 110,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE07-360 สลิงยาวพิเศษ
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-360MSH

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 360 KGS
กำลังไฟฟ้า : 1600W
ความเร็วในการยก : 13 M/MIN
ขนาดสลิง : 5.0 MM x 60 M
ความยาวสายไฟ : 5.0 M
ความยาวสายสวิท : 7.0 M
฿ 17,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE07-500 สลิงยาวพิเศษ
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-500MSH

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 500 KGS
กำลังไฟฟ้า : 1800W
ความเร็วในการยก : 12 M/MIN
ขนาดสลิง : 6.0 MM x 30 M
ความยาวสายไฟ : 5.0 M
ความยาวสายสวิท : 7.0 M
฿ 18,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-OWE-0400 รอกสลิงไฟฟ้า OWE
เครื่องทุ่นแรง
1. New Electric Hoist with Single-layered and break-proof,squeeze-proof,
mess-proof steel rope, can greatly improve safety performance.
2. Simple structure with steel hanger, easy to install.
3. Convenient to change the steel rope, no need to disassemble the machine.
4. Special Structure, max. 30m Extended wire rope available, wider usage.
5. with reinforced breaking switch with position limit (end switch and upper limiter).
6. cable break test resistance: equal or more than 1870N/mm2
7. with Emergency Stop Switch, Automatic Brake Function, and Thermal Protection Device.
8. Real rubber VDE cable (H05RN-F 3x1.0mm2), length 65cm, and real VDE plug.
Real rubber VDE cable (H07RN-F 5X1.0mm2), length 1.5m for control part.
9. according to ROHS & REACH &PAH requirements.

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 1000W
น้ำหนักยก : 200-400Kg
ความเร็ว : 8-4m/min
ความสูงการยก : 30-15m
นํ้าหนัก : 22Kg
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-OWE-0800 รอกสลิงไฟฟ้า OWE
เครื่องทุ่นแรง
1. New Electric Hoist with Single-layered and break-proof,squeeze-proof,
mess-proof steel rope, can greatly improve safety performance.
2. Simple structure with steel hanger, easy to install.
3. Convenient to change the steel rope, no need to disassemble the machine.
4. Special Structure, max. 30m Extended wire rope available, wider usage.
5. with reinforced breaking switch with position limit (end switch and upper limiter).
6. cable break test resistance: equal or more than 1870N/mm2
7. with Emergency Stop Switch, Automatic Brake Function, and Thermal Protection Device.
8. Real rubber VDE cable (H05RN-F 3x1.0mm2), length 65cm, and real VDE plug.
Real rubber VDE cable (H07RN-F 5X1.0mm2), length 1.5m for control part.
9. according to ROHS & REACH &PAH requirements.

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 1300W
น้ำหนักยก : 400-800Kg
ความเร็ว : 8-4m/min
ความสูงการยก : 30-15m
นํ้าหนัก : 41Kg
฿ 15,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-PA2-0200 รอกสลิงไฟฟ้า PA2
เครื่องทุ่นแรง
มีระบบป้องกนั เกรด IP54
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ประหยัดไฟฟ้า
ตะขอผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งต้านการใช้งานเกินความสามารถ
จึงมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 500W / 220V
ขนาดสลิง : 3mm
น้ำหนักยก : 100-200Kg
ความเร็ว : 10-5m/min
ความสูงการยก : 18-9m
นํ้าหนัก : 23.5Kg
฿ 4,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-PA2-0400 รอกสลิงไฟฟ้า PA2
เครื่องทุ่นแรง
มีระบบป้องกนั เกรด IP54
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ประหยัดไฟฟ้า
ตะขอผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งต้านการใช้งานเกินความสามารถ
จึงมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 1000W / 220V
ขนาดสลิง : 4mm
น้ำหนักยก : 200-400Kg
ความเร็ว : 10-5m/min
ความสูงการยก : 18-9m
นํ้าหนัก : 35Kg
฿ 6,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-PA2-0600 รอกสลิงไฟฟ้า PA2
เครื่องทุ่นแรง
มีระบบป้องกนั เกรด IP54
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ประหยัดไฟฟ้า
ตะขอผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งต้านการใช้งานเกินความสามารถ
จึงมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 1050W / 220V
ขนาดสลิง : 5mm
น้ำหนักยก : 300-600Kg
ความเร็ว : 10-5m/min
ความสูงการยก : 18-9m
นํ้าหนัก : 37Kg
฿ 8,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-PA2-1000 รอกสลิงไฟฟ้า PA2
เครื่องทุ่นแรง
มีระบบป้องกนั เกรด IP54
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ประหยัดไฟฟ้า
ตะขอผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งต้านการใช้งานเกินความสามารถ
จึงมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 1600W / 220V
ขนาดสลิง : 6mm
น้ำหนักยก : 500-1000Kg
ความเร็ว : 10-5m/min
ความสูงการยก : 18-9m
นํ้าหนัก : 41Kg
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE08-PA2-1000W รอกสลิงไฟฟ้า PA2
เครื่องทุ่นแรง
มีระบบป้องกนั เกรด IP54
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ประหยัดไฟฟ้า
ตะขอผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งต้านการใช้งานเกินความสามารถ
จึงมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น

การใช้งาน : Single/Double Hook
กำลัง : 1600W / 220V
ขนาดสลิง : 6mm
น้ำหนักยก : 500-1000Kg
ความเร็ว : 10-5m/min
ความสูงการยก : 18-9m
นํ้าหนัก : 41Kg

มาพร้อมชุดรีโมทแบบไร้สาย (wireless remote) ทำงานได้สะดวกมากขึ้นในระยะไม่เกิน 100 เมตร
฿ 19,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE09-16 รอกสลิงมือโยก
เครื่องทุ่นแรง
ZNL-1.6

กำลังยก : 1.6 ตัน
Rated forward travel : 55mm
มือโยกยาว : 1200mm
ขนาดลวดสลิง : 11mm
ความยาวลวดสลิง : 20m
นํ้าหนัก : 12Kg
กำลังคนออกแรง : 412N
฿ 8,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE09-32 รอกสลิงมือโยก
เครื่องทุ่นแรง
ZNL-3.2

กำลังยก : 3.2 ตัน
Rated forward travel : 28mm
มือโยกยาว : 1200mm
ขนาดลวดสลิง : 16mm
ความยาวลวดสลิง : 20m
นํ้าหนัก : 23Kg
กำลังคนออกแรง : 441N
฿ 13,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-L01 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCL-1T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 1Ton
ความกว้าง I-Beam : 64-140mm
น้ำหนัก : 19Kg
฿ 2,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-L02 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCL-2T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 2Ton
ความกว้าง I-Beam : 76-165mm
น้ำหนัก : 29Kg
฿ 3,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-L03 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCL-3T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 3Ton
ความกว้าง I-Beam : 76-203mm
น้ำหนัก : 40Kg
฿ 5,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-L05 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCL-5T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 5Ton
ความกว้าง I-Beam : 88-203mm
น้ำหนัก : 65Kg
฿ 8,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-T01 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCT-1T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 1Ton
ความกว้าง I-Beam : 64-140mm
น้ำหนัก : 19Kg
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-T02 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCT-2T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 2Ton
ความกว้าง I-Beam : 76-165mm
น้ำหนัก : 29Kg
฿ 2,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-T03 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCT-3T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 3Ton
ความกว้าง I-Beam : 76-203mm
น้ำหนัก : 40Kg
฿ 4,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE10-T05 รอกวิ่งแบบมีเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
GCT-5T

สามารถปรับขนาดได้กับเหล็ก Beam ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะ I-Beam ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของรอกวิ่ง นุ่มนวล และสะดวกสบาย

กำลังยก : 5Ton
ความกว้าง I-Beam : 88-203mm
น้ำหนัก : 65Kg
฿ 7,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S05 รอกตาเดียว ร่องคู่
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 0.5Ton
ขนาดลูกรอก : 75mm / 3"
น้ำหนัก : 2.5Kg
฿ 950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S05 รอกตาเดียว ร่องเดี่ยว
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 0.5Ton
ขนาดลูกรอก : 75mm / 3"
น้ำหนัก : 1.5Kg
฿ 670.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S10 รอกตาเดียว ร่องคู่
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1Ton
ขนาดลูกรอก : 100mm / 4"
น้ำหนัก : 4.5Kg
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S10 รอกตาเดียว ร่องเดี่ยว
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1Ton
ขนาดลูกรอก : 100mm / 4"
น้ำหนัก : 2.6Kg
฿ 890.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S15 รอกตาเดียว ร่องคู่
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1.5Ton
ขนาดลูกรอก : 125mm / 5"
น้ำหนัก : 7.8Kg
฿ 1,570.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S15 รอกตาเดียว ร่องเดี่ยว
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 1.5Ton
ขนาดลูกรอก : 125mm / 5"
น้ำหนัก : 3.94Kg
฿ 1,080.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S20 รอกตาเดียว ร่องคู่
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 2.0Ton
ขนาดลูกรอก : 150mm / 6"
น้ำหนัก : 12.5Kg
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE11-S20 รอกตาเดียว ร่องเดี่ยว
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยก : 2Ton
ขนาดลูกรอก : 150mm / 6"
น้ำหนัก : 7.42Kg
฿ 1,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE12-03 เต่าลากเครื่องจักรล้อโพลียูริเทน
เครื่องทุ่นแรง
CRP-3

เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักร จานสามารถหมุนได้ 360 องศา ทำงานสะดวกมากขึ้น ด้วยล้อระบบลูกปื น

รับน้ำหนักสูงสุด : 2Ton
ความสูงจากระดับพื้น : 110mm
ขนาดล้อ : 80x70mm
จำนวนล้อโพลียูริเทน : 3 pcs
เส้นผ่าศูนย์กลาง จานหมุน : 150 mm
จานหมุนปรับองศาได้ : 360 องศา
นํ้าหนัก : 21Kg
฿ 7,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE12-04 เต่าลากเครื่องจักรล้อโพลียูริเทน ติดที่ลากได้
เครื่องทุ่นแรง
รับน้ำหนักสูงสุด : 6Ton
ขนาดตัว (กว้างxยาว) : 304x222mm
ความสูงจากระดับพื้น : 110mm
ขนาดล้อ : 80x70mm
จำนวนล้อโพลียูริเทน : 4 ชิ้น
เส้นผ่าศูนย์กลางจานหมุน : 150mm
จานหมุนปรับองศาได้ : 360องศา
นํ้าหนัก : 14.5Kg

**ราคาสินค้าไม่รวมด้ามจับ**
฿ 4,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE12-05 เต่าลากเครื่องจักรล้อโพลียูริเทน
เครื่องทุ่นแรง
CRP-5

เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักร จานสามารถหมุนได้ 360 องศา ทำงานสะดวกมากขึ้น ด้วยล้อระบบลูกปื น

รับน้ำหนักสูงสุด : 4Ton
ความสูงจากระดับพื้น : 110mm
ขนาดล้อ : 80x70mm
จำนวนล้อโพลียูริเทน : 5 pcs
เส้นผ่าศูนย์กลาง จานหมุน : 150 mm
จานหมุนปรับองศาได้ : 360 องศา
นํ้าหนัก : 35Kg
฿ 8,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE12-06 เต่าลากเครื่องจักรล้อโพลียูริเทน ติดที่ลากได้
เครื่องทุ่นแรง
รับน้ำหนักสูงสุด : 8Ton
ขนาดตัว (กว้างxยาว) : 404x222mm
ความสูงจากระดับพื้น : 110mm
ขนาดล้อ : 80x70mm
จำนวนล้อโพลียูริเทน : 6 ชิ้น
เส้นผ่าศูนย์กลางจานหมุน : 150mm
จานหมุนปรับองศาได้ : 360องศา
นํ้าหนัก : 21.5Kg

**ราคาสินค้าไม่รวมด้ามจับ**
฿ 5,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE12-08 เต่าลากเครื่องจักรล้อโพลียูริเทน ติดที่ลากได้
เครื่องทุ่นแรง
รับน้ำหนักสูงสุด : 12Ton
ขนาดตัว (กว้างxยาว) : 504x222mm
ความสูงจากระดับพื้น : 110mm
ขนาดล้อ : 80x70mm
จำนวนล้อโพลียูริเทน : 8 ชิ้น
เส้นผ่าศูนย์กลางจานหมุน : 150mm
จานหมุนปรับองศาได้ : 360องศา
นํ้าหนัก : 27.5Kg

**ราคาสินค้าไม่รวมด้ามจับ**
฿ 6,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE12R-01 ด้ามจับเต่าลากเครื่องจักร
เครื่องทุ่นแรง
ด้ามจับยาว : 1060 mm
นํ้าหนัก : 3.95 kgs
฿ 1,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE13-01 โซ่ยกถังนํ้ามัน 200 ลิตร
เครื่องทุ่นแรง
กำลังยกต่อชิ้น : 1000 kg
ขนาดโซ่ : 6X18 mm
โซ่ยาว : 5 m
น้ำหนัก : 3.6 kg
฿ 1,650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE14-01 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง
เครื่องทุ่นแรง
JCD-1.0

เหมาะใช้ยกเหล็กแผ่น เดี่ยวแนวตรงและ H- beam มีที่ล็อค
ตรงที่เปิดและปิด จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

กำลังยกต่อชิ้น : 1000 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 2000 kg
จับได้หนา : 0-20 mm
น้ำหนัก : 5.5 kg
฿ 2,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE14-02 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง
เครื่องทุ่นแรง
JCD-2.0

เหมาะใช้ยกเหล็กแผ่น เดี่ยวแนวตรงและ H- beam มีที่ล็อค
ตรงที่เปิดและปิด จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

กำลังยกต่อชิ้น : 2000 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 4000 kg
จับได้หนา : 0-25 mm
น้ำหนัก : 6.0 kg
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE14-03 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง
เครื่องทุ่นแรง
JCD-3.0

เหมาะใช้ยกเหล็กแผ่น เดี่ยวแนวตรงและ H- beam มีที่ล็อค
ตรงที่เปิดและปิด จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

กำลังยกต่อชิ้น : 3200 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 6400 kg
จับได้หนา : 0-35 mm
น้ำหนัก : 10.0 kg
฿ 3,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE14-05 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง
เครื่องทุ่นแรง
JCD-5.0

เหมาะใช้ยกเหล็กแผ่น เดี่ยวแนวตรงและ H- beam มีที่ล็อค
ตรงที่เปิดและปิด จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

กำลังยกต่อชิ้น : 5000 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 10000 kg
จับได้หนา : 0-50 mm
น้ำหนัก : 18.0 kg
฿ 5,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE15-15 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวนอน
เครื่องทุ่นแรง
DFQ 1.5

เหมาะใช้ยกเหล็กแผน่ เดี่ยว
แนวนอน และ H-Steel แนว
ตรง-แนวกลับ

กำลังยกต่อชิ้น : 1500 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 3000 kg
จับได้หนา : 0-20 mm
น้ำหนัก : 5.50 kg
฿ 2,650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE15-25 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวนอน
เครื่องทุ่นแรง
DFQ 2.5

เหมาะใช้ยกเหล็กแผน่ เดี่ยว
แนวนอน และ H-Steel แนว
ตรง-แนวกลับ

กำลังยกต่อชิ้น : 2500 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 5000 kg
จับได้หนา : 0-30 mm
น้ำหนัก : 8.0 kg
฿ 3,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE15-50 คลิบจับยกเหล็กแผ่นแนวนอน
เครื่องทุ่นแรง
DFQ 5.0

เหมาะใช้ยกเหล็กแผน่ เดี่ยว
แนวนอน และ H-Steel แนว
ตรง-แนวกลับ

กำลังยกต่อชิ้น : 5000 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่ : 10000 kg
จับได้หนา : 0-40 mm
น้ำหนัก : 17 kg
฿ 5,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE16-10 รอกสลิงดึงสายไฟและลากของ
เครื่องทุ่นแรง
ความสามารถในการรับแรงดึง : 1 Ton
ช่วงใช้งานต่ำสุด : 410 mm
ช่วงใช้งานสูงสุด : 1210 mm
ขนาดเส้นสลิง : 5mm
นํ้าหนัก : 3.2Kg
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE16-15 รอกสลิงดึงสายไฟและลากของ
เครื่องทุ่นแรง
ความสามารถในการรับแรงดึง : 1.5 Ton
ช่วงใช้งานต่ำสุด : 480 mm
ช่วงใช้งานสูงสุด : 1400 mm
ขนาดเส้นสลิง : 6mm
นํ้าหนัก : 4.2Kg
฿ 2,550.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE16-20 รอกสลิงดึงสายไฟและลากของ
เครื่องทุ่นแรง
ความสามารถในการรับแรงดึง : 2 Ton
ช่วงใช้งานต่ำสุด : 480 mm
ช่วงใช้งานสูงสุด : 1900 mm
ขนาดเส้นสลิง : 5mm
นํ้าหนัก : 3.8Kg
฿ 2,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE17-01 รอกสลิง พร้อมกริ๊ปจับสายไฟ-สลิง
เครื่องทุ่นแรง
ความสามารถในการรับแรงดึง : 1.5 Ton
ระดับแรงดึงที่ปลอดภัยของกริ๊บ : 2 Ton
ขนาดจับสาย : 4-22 mm
นํ้าหนัก : 6.3 kg
฿ 3,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE17-02 รอกสลิง พร้อมกริ๊ปจับสายไฟ-สลิง
เครื่องทุ่นแรง
ความสามารถในการรับแรงดึง : 1.5 Ton
ระดับแรงดึงที่ปลอดภัยของกริ๊บ : 3 Ton
ขนาดจับสาย : 16-32 mm
นํ้าหนัก : 6.9 kg
฿ 6,050.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE18-03 ล้อตราม้า ยางหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 3"
฿ 100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE18-04 ล้อตราม้า ยางหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
฿ 125.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE18-05 ล้อตราม้า ยางหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 5"
฿ 140.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE18-06 ล้อตราม้า ยางหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE18-08 ล้อตราม้า ยางหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE19-03 ล้อตราม้า ยางตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 3"
฿ 100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE19-04 ล้อตราม้า ยางตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
฿ 125.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE19-05 ล้อตราม้า ยางตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 5"
฿ 140.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE19-06 ล้อตราม้า ยางตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE19-08 ล้อตราม้า ยางตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE20-03 ล้อตราม้า เหล็กหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 3"
฿ 110.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE20-04 ล้อตราม้า เหล็กหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
฿ 135.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE20-05 ล้อตราม้า เหล็กหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 5"
฿ 150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE20-06 ล้อตราม้า เหล็กหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE20-08 ล้อตราม้า เหล็กหมุน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE21-03 ล้อตราม้า เหล็กตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 3"
฿ 110.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE21-04 ล้อตราม้า เหล็กตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
฿ 130.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE21-05 ล้อตราม้า เหล็กตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 5"
฿ 150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE21-06 ล้อตราม้า เหล็กตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE21-08 ล้อตราม้า เหล็กตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE22-08 ล้อแม็คหล่อติด
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
฿ 150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE22-10 ล้อแม็คหล่อติด
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 10"
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE22-12 ล้อแม็คหล่อติด
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 12"
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-088-04 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 4” x 2”
ความสูงล้อ : 142mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 240Kg
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-088-05 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 5” x 2”
ความสูงล้อ : 162mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 300Kg
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-088-06 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 6” x 2”
ความสูงล้อ : 190mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 400Kg
฿ 310.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-088-08 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 8” x 2”
ความสูงล้อ : 240mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 500Kg
฿ 370.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-091-04 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 4” x 2”
ความสูงล้อ : 142mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 240Kg
฿ 280.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-091-05 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 5” x 2”
ความสูงล้อ : 162mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 300Kg
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-091-06 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 6” x 2”
ความสูงล้อ : 190mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 400Kg
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-091-08 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 8” x 2”
ความสูงล้อ : 240mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 500Kg
฿ 440.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE23-252-05 ล้อเป็น
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 5” x 2”
ความสูงล้อ : 157mm
ขนาดฐานล้อนอก : 102x84mm
ขนาดฐานล้อใน : 79.5x60mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 14x9mm
น้ำหนัก : 130Kg
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-089-04 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 4” x 2”
ความสูงล้อ : 142mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 240Kg
฿ 200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-089-05 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 5” x 2”
ความสูงล้อ : 162mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 300Kg
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-089-06 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 6” x 2”
ความสูงล้อ : 190mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 400Kg
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-089-08 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 8” x 2”
ความสูงล้อ : 240mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 500Kg
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-092-04 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 4” x 2”
ความสูงล้อ : 142mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 240Kg
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-092-05 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 5” x 2”
ความสูงล้อ : 162mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 300Kg
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-092-06 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 6” x 2”
ความสูงล้อ : 190mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 400Kg
฿ 310.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-092-08 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 8” x 2”
ความสูงล้อ : 240mm
ขนาดฐานล้อนอก : 115x100mm
ขนาดฐานล้อใน : 85x72mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 10.5x19mm
น้ำหนัก : 500Kg
฿ 400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE24-253-05 ล้อตาย
เครื่องทุ่นแรง
ขนาดล้อ : 5” x 2”
ความสูงล้อ : 157mm
ขนาดฐานล้อนอก : 102x84mm
ขนาดฐานล้อใน : 79.5x60mm
ขนาดน๊อตฐานล้อ : 14x9mm
น้ำหนัก : 130Kg
฿ 200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-3R ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นตาย
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 75x36mm
ความสูง : 120mm
ขนาดแป้น : 120x90mm
ระยะห่างรูแป้น : 83x53mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 500Kg
฿ 465.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-3S ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 75x36mm
ความสูง : 120mm
ขนาดแป้น : 120x90mm
ระยะห่างรูแป้น : 83x53mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 500Kg
฿ 560.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-3SB ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน พร้อมเบรค
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 75x36mm
ความสูง : 120mm
ขนาดแป้น : 120x90mm
ระยะห่างรูแป้น : 83x53mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 500Kg
฿ 660.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-4R ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นตาย
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 100x40mm
ความสูง : 146mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 600Kg
฿ 580.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-4S ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 100x40mm
ความสูง : 146mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 600Kg
฿ 695.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-4SB ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน พร้อมเบรค
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 100x40mm
ความสูง : 146mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 600Kg
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-5R ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นตาย
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 125x40mm
ความสูง : 174mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 800Kg
฿ 695.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-5S ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 125x40mm
ความสูง : 174mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 800Kg
฿ 810.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-5SB ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน พร้อมเบรค
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 125x40mm
ความสูง : 174mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 800Kg
฿ 930.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-6R ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นตาย
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 150x40mm
ความสูง : 195mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 1000Kg
฿ 810.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-6S ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 150x40mm
ความสูง : 195mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 1000Kg
฿ 950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-6SB ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน พร้อมเบรค
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 150x40mm
ความสูง : 195mm
ขนาดแป้น : 143x112mm
ระยะห่างรูแป้น : 105x74mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 1000Kg
฿ 1,050.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-8R ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นตาย
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 200x43mm
ความสูง : 253mm
ขนาดแป้น : 162x142mm
ระยะห่างรูแป้น : 113x105mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 1000Kg
฿ 1,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-8S ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 200x43mm
ความสูง : 253mm
ขนาดแป้น : 162x142mm
ระยะห่างรูแป้น : 113x105mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 1000Kg
฿ 1,250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE25-8SB ล้ออุตสาหกรรม รุ่น งานหนัก ล้อแป้นหมุน พร้อมเบรค
เครื่องทุ่นแรง
 ลูกล้อผลิตจากเหล็กหล่อ/โพลียูรีเทน
 โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ 8 มม.
 ตลับลูกปืนออกแบบพิเศษอย่างดี เพิ่มความทนทานในการรับแรง
 สลักแกนล้อขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการรับน้ำหนักทีดีกว่า
 แผ่นแบรกผลิตจากเหล็กสปริงมีความยืดหยุ่นสูง ใช้ง่าย ปลอดภัย
 สามารถรับน้ำหนักได้ 500-1000 กิโลกรัมต่อลูก

ขนาดล้อ : 200x43mm
ความสูง : 253mm
ขนาดแป้น : 162x142mm
ระยะห่างรูแป้น : 113x105mm
ขนาดรูปแป้น : 11mm
รับน้ำหนักสูงสุด : 1000Kg
฿ 1,350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE26-01 รถลากพาเลท 3 ตัน หน้าแคบ
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ระบบกระบอกอัดไฮโดรลิคปั้ม มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ด้วย
ส้อมตักเหล็กกล้า พร้อมระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ปลายส้อม
โค้งเรียวพร้อมลูกกลิ้งโพลียูรีเทรนช่วยให้เข็นเข้าออกจากพาเลทได้ง่าย
สามารถปรับหมุนรถยกได้ถึง 180 องศา มีจุดควบคุมถึง 3 จุดในการ
ปกป้องเสื้อเหล็ก พิเศษรุ่นชุบกาวาไนท์สามารถใช้ในห้องเย็นและน้ำทะเล
หมดกังวลเรื่องสนิม

กำลังยก : 3000 kg / 3 ton
ยกได้สูงสุด : 195
ความสูงส้อมตักเมื่อยก สูงสุด : 430.50 mm
ความสูงส้อมตักเมื่อยก ต่ำสุด : 80 mm
ขนาดส้อมตัก : 540x1220 mm
ขนาดล้อหน้าเล็ก : Dia80x70 mm
ขนาดล้อหลังใหญ่ : Dia180x50 mm
นํ้าหนักรถลาก : 80.50 KG
฿ 12,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE26-01S รถลากพาเลท 3 ตัน หน้าแคบ ชุบกาวาไนท์
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ระบบกระบอกอัดไฮโดรลิคปั้ม มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ด้วย
ส้อมตักเหล็กกล้า พร้อมระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ปลายส้อม
โค้งเรียวพร้อมลูกกลิ้งโพลียูรีเทรนช่วยให้เข็นเข้าออกจากพาเลทได้ง่าย
สามารถปรับหมุนรถยกได้ถึง 180 องศา มีจุดควบคุมถึง 3 จุดในการ
ปกป้องเสื้อเหล็ก พิเศษรุ่นชุบกาวาไนท์สามารถใช้ในห้องเย็นและน้ำทะเล
หมดกังวลเรื่องสนิม

กำลังยก : 2000 kg / 2 ton
ยกได้สูงสุด : 195
ความสูงส้อมตักเมื่อยก สูงสุด : 430.50 mm
ความสูงส้อมตักเมื่อยก ต่ำสุด : 80 mm
ขนาดส้อมตัก : 540x1220 mm
ขนาดล้อหน้าเล็ก : Dia80x70 mm
ขนาดล้อหลังใหญ่ : Dia180x50 mm
นํ้าหนักรถลาก : 80.50 KG
฿ 20,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE26-02 รถลากพาเลท 3 ตัน หน้ากว้าง
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ระบบกระบอกอัดไฮโดรลิคปั้ม มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ด้วย
ส้อมตักเหล็กกล้า พร้อมระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ปลายส้อม
โค้งเรียวพร้อมลูกกลิ้งโพลียูรีเทรนช่วยให้เข็นเข้าออกจากพาเลทได้ง่าย
สามารถปรับหมุนรถยกได้ถึง 180 องศา มีจุดควบคุมถึง 3 จุดในการ
ปกป้องเสื้อเหล็ก พิเศษรุ่นชุบกาวาไนท์สามารถใช้ในห้องเย็นและน้ำทะเล
หมดกังวลเรื่องสนิม

กำลังยก : 3000 kg / 3 ton
ยกได้สูงสุด : 195
ความสูงส้อมตักเมื่อยก สูงสุด : 430.50 mm
ความสูงส้อมตักเมื่อยก ต่ำสุด : 83 mm
ขนาดส้อมตัก : 685x1220 mm
ขนาดล้อหน้าเล็ก : Dia80x70 mm
ขนาดล้อหลังใหญ่ : Dia180x50 mm
นํ้าหนักรถลาก : 90.00 KG
฿ 12,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE26-02 รถลากพาเลท 3 ตัน หน้ากว้าง ชุบกาวาไนท์
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ระบบกระบอกอัดไฮโดรลิคปั้ม มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ด้วย
ส้อมตักเหล็กกล้า พร้อมระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ปลายส้อม
โค้งเรียวพร้อมลูกกลิ้งโพลียูรีเทรนช่วยให้เข็นเข้าออกจากพาเลทได้ง่าย
สามารถปรับหมุนรถยกได้ถึง 180 องศา มีจุดควบคุมถึง 3 จุดในการ
ปกป้องเสื้อเหล็ก พิเศษรุ่นชุบกาวาไนท์สามารถใช้ในห้องเย็นและน้ำทะเล
หมดกังวลเรื่องสนิม

กำลังยก : 2000 kg / 2 ton
ยกได้สูงสุด : 195
ความสูงส้อมตักเมื่อยก สูงสุด : 430.50 mm
ความสูงส้อมตักเมื่อยก ต่ำสุด : 83 mm
ขนาดส้อมตัก : 685x1220 mm
ขนาดล้อหน้าเล็ก : Dia80x70 mm
ขนาดล้อหลังใหญ่ : Dia180x50 mm
นํ้าหนักรถลาก : 90.00 KG
฿ 85,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE27-01 เครนยกไฟฟ้า
เครื่องทุ่นแรง
CYSB-1000

ใช้งานด้วยระบบยกขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โครงสร้างแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้เต็ม 1,000 กก

รองรับน้ำหนัก : 1000Kgs
ระยะยก : 90 - 2550mm
ขนาดส้อมตัก : 900x170x50mm
ความสูงส้อมตักเมื่อยกสูงสุด : 750mm
ความสูงส้อมตักเมื่อยกต่ำสุด : 350mm
ความเร็วยกขึ้น : 5.0m/min
ความเร็วยกลง : 0-8Adjustable
ขนาดพวงมาลัย : 1070mm
มอเตอร์ : 24v-2.OKw
แบตเตอรี่ : 12vx2-8OAH
บรรจุไฟ : 24v - 30A inside
นํ้าหนัก : 290Kg
฿ 100,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE28-01 รถโต๊ะยกของ
เครื่องทุ่นแรง
LT-1000

รถโต๊ะยกของ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสะดวก เคลื่อนย้ายคล่องตัว
เหมาะสำหรับงานที่ต้องยกขึ้นลงเคลื่อนที่บ่อย ระบบ HYDRAULIC
ที่ติดตั้งมากับตัวรถถูกออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
จึงทำให้ปลอดภัยขณะทำการยกและเคลื่อนย้าย

รับน้ำหนัก : 1000Kg
ขนาดโต๊ะ : 1000 x 512 x 55 mm
ความสูง ต่ำสุด ของโต๊ะ : 430 mm
ความสูง สูงสุด ของโต๊ะ : 1000 mm
ความสูง ของเท้าเหยียบ : 40 mm
นํ้าหนัก : 134 Kg
฿ 15,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE29-01 กระดานรองนอนซ่อมเครื่อง
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-CRPO6L

เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง/ทำความความสะอาดใต้ท้องรถ
วัสดุผลิตจาก พีวีซี คุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่องของน้ำมัน
ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็ นสนิม มีเบาะรองศีรษะ มีล้อรองรับน้ำหนัก 6 ล้อ
มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 ปอนด์
ขนาด LxWxH 40”x19”x4.3/4”
นํ้าหนัก 4.5 KG
฿ 1,250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-01 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-2.5SP

ขนาด : 2.5 TON
คุณสมบัติพิเศษ : โหลดเตี้ย
จำนวนลูกสูบ : 1
ระยะยกต่ำสุด : 85 MM
ระยะยกสูงสุด : 381 MM
นํ้าหนัก : 13.2 KG
฿ 1,950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-02 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-3FJ

ขนาด : 3 TON
คุณสมบัติพิเศษ : -
จำนวนลูกสูบ : 1
ระยะยกต่ำสุด : 135 MM
ระยะยกสูงสุด : 500 MM
นํ้าหนัก : 38 KG
฿ 4,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-03 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-3

ขนาด : 3 TON
คุณสมบัติพิเศษ : โหลดเตี้ย
จำนวนลูกสูบ : -
ระยะยกต่ำสุด : 88 MM
ระยะยกสูงสุด : 455 MM
นํ้าหนัก : 34.5 KG
฿ 4,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-04 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-3SP

ขนาด : 3 TON
คุณสมบัติพิเศษ : -
จำนวนลูกสูบ : 2
ระยะยกต่ำสุด : 133 MM
ระยะยกสูงสุด : 465 MM
นํ้าหนัก : 33 KG
฿ 4,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-05 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-3EL

ขนาด : 3 TON
คุณสมบัติพิเศษ : โหลดเตี้ย
จำนวนลูกสูบ : 2
ระยะยกต่ำสุด : 75 MM
ระยะยกสูงสุด : 505 MM
นํ้าหนัก : 34.2 KG
฿ 4,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-06 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-3.5SP

ขนาด : 3.5 TON
คุณสมบัติพิเศษ : โหลดเตี้ย
จำนวนลูกสูบ : 2
ระยะยกต่ำสุด : 95 MM
ระยะยกสูงสุด : 552 MM
นํ้าหนัก : 46 KG
฿ 5,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-07 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-4SL

ขนาด : 4 TON
คุณสมบัติพิเศษ : -
จำนวนลูกสูบ : 2
ระยะยกต่ำสุด : 100 MM
ระยะยกสูงสุด : 533 MM
นํ้าหนัก : 47 KG
฿ 6,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-08 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-1.5AL

ขนาด : 1.5 TON
คุณสมบัติพิเศษ : ALUMIUM
จำนวนลูกสูบ : -
ระยะยกต่ำสุด : 80 MM
ระยะยกสูงสุด : 355 MM
ขนาดตัว : 490x240x200 mm
นํ้าหนัก : 35.5 KG
฿ 4,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-09 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-2LL

ขนาด : 2.0 TON
คุณสมบัติพิเศษ : โหลดเตี้ย
จำนวนลูกสูบ : 2
ระยะยกต่ำสุด : 70 MM
ระยะยกสูงสุด : 610 MM
ขนาดตัว : 960x410x210 mm
นํ้าหนัก : 48.5 KG
฿ 6,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-10 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-3LJ

ขนาด : 3.0 TON
คุณสมบัติพิเศษ : ช่าวงยาว
จำนวนลูกสูบ : -
ระยะยกต่ำสุด : 130 MM
ระยะยกสูงสุด : 630 MM
ขนาดตัว : 1480x390x220 mm
นํ้าหนัก : 71.0 KG
฿ 11,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-11 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-5LJ

ขนาด : 5.0 TON
คุณสมบัติพิเศษ : ช่าวงยาว
จำนวนลูกสูบ : -
ระยะยกต่ำสุด : 170 MM
ระยะยกสูงสุด : 570 MM
ขนาดตัว : 1480x400x240 mm
นํ้าหนัก : 90.0 KG
฿ 15,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE30-12 แม่แรงตะเข้
เครื่องทุ่นแรง
OK-5LJ

ขนาด : 10.0 TON
คุณสมบัติพิเศษ : ช่าวงยาว
จำนวนลูกสูบ : -
ระยะยกต่ำสุด : 160 MM
ระยะยกสูงสุด : 560 MM
ขนาดตัว : 1560x420x280 mm
นํ้าหนัก : 130.0 KG
฿ 24,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE31-01 แม่แรงชุดซ่อมตัวถัง
เครื่องทุ่นแรง
RK-4T

ขนาด : 4 Ton
ระยะชักลูกสูบ : 125 mm
ระยะยกต้ำสุด : 267 mm
฿ 4,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE31-02 แม่แรงชุดซ่อมตัวถัง
เครื่องทุ่นแรง
RK-10T

ขนาด : 10 Ton
ระยะชักลูกสูบ : 130 mm
ระยะยกต้ำสุด : 322 mm
฿ 6,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE32-01 แม่แรงตะเข้ใช้ลม
เครื่องทุ่นแรง
OK-30AJ

ขนาด : 35 TON
ระยะยก : 258-536 mm
ความสูงสกรูเสริม : 123 mm
ระยะยกด้านบน : 155 mm
นํ้าหนัก : 45.5 kg
฿ 17,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE33-01 แท่นยกกระปุกเกียร์แบบเหยียบ
เครื่องทุ่นแรง
OK-5TJ

จำนวนลูกสูบ : 2

Telescopic 2-stage models for reduced clearance lifts.
Foot pedal Operation keeps Hands free Highly
maneuverable on castors.
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE33-02 แท่นยกกระปุกเกียร์แบบเหยียบ
เครื่องทุ่นแรง
OK-6TM

จำนวนลูกสูบ : 2
แกนนอก : 46
แกนใน : 34
รับน้ำหนัก : 0.6T
Min. Height : 855mm
Max. Height : 1760mm
Weight : 68Kg

Telescopic 2-stage models for reduced clearance lifts.
Foot pedal Operation keeps Hands free Highly
maneuverable on castors.
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE33-03 แท่นยกกระปุกเกียร์แบบเหยียบ
เครื่องทุ่นแรง
OK-10TM

จำนวนลูกสูบ : 2
รับน้ำหนัก : 1.0T
Min. Height : 845mm
Max. Height : 1770mm
Weight : 87Kg

Telescopic 2-stage models for reduced clearance lifts.
Foot pedal Operation keeps Hands free Highly
maneuverable on castors.
฿ 21,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE34-01 แม่แรงยกกระปุกเกียร์
เครื่องทุ่นแรง
OK-1TMLP

รับน้ำหนัก : 1.0T
ระยะยกต่ำสุด : 175 mm
ระยะยกสูงสุด : 670 mm
นํ้าหนัก : 68 kg
฿ 9,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE35-01 ลิฟต์ยกมอเตอร์ไซด์
เครื่องทุ่นแรง
OK-1500L

ชนิด แบบขาเหยียบ
รับน้ำหนัก 1500 LB (680 kgs)
ระยะยกต่ำสดุ 120 mm
ระยะยกสงู สดุ 387 mm
ขนาด 80x36x91.5 cm
นํ้าหนัก 30.0 Kgs
฿ 4,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE35-02 ลิฟต์ยกมอเตอร์ไซด์
เครื่องทุ่นแรง
OK-500ML

ชนิด แบบประแจขัน
รับน้ำหนัก 1100 LB
ระยะยกต่ำสดุ 95 mm
ระยะยกสงู สดุ 375 mm
นํ้าหนัก 15.0 Kgs
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE36-01 เครน
เครื่องทุ่นแรง
OK2C (2 TON)

ระยะชักลูกสูบ 240 mm
ระยะยกสูงสุด 1880 mm
นํ้าหนัก 92 kg
฿ 8,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE37-02 ขาตั้งรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง
OK-2JS

รับน้ำหนัก : 2 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 262 mm
ระยะยกสูงสุด : 412 mm
น้ำหนัก : 4.8 Kg
฿ 630.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE37-03 ขาตั้งรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง
OK-3JS

รับน้ำหนัก : 3 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 279 mm
ระยะยกสูงสุด : 415 mm
น้ำหนัก : 6.8 Kg
฿ 770.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE37-06 ขาตั้งรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง
OK-6JS

รับน้ำหนัก : 6 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 400 mm
ระยะยกสูงสุด : 620 mm
น้ำหนัก : 14.6 Kg
฿ 1,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE37-12 ขาตั้งรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง
OK-12JS

รับน้ำหนัก : 12 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 500 mm
ระยะยกสูงสุด : 770 mm
น้ำหนัก : 34 Kg
฿ 3,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE38-01 ขาตั้งซ่อมเครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง
OK-2ES

ใช้สำหรับซ่อมเครื่องยนต์, หรือใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการซ่อมเครื่องยนต์จากรถยนต์ทั่วไป

รับน้ำหนัก 2000 LB
ความสงู ขณะทำงาน 815 mm
นํ้าหนัก 44 Kgs
฿ 5,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE39-01 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ GO JACK
เครื่องทุ่นแรง
OK-12GO

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ 1 ตัว สามารถรับน้ำหนักได้ 680 กิโลกรัม หรือ 1500 ปอนด์

รับน้ำหนักได้สงู สดุ 1500 LBS (680 kgs)
ขนาด 88x62x22 cm
นํ้าหนัก 18 kgs
฿ 4,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-02 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-2

ขนาด : 2 ตัน
ความสูงเครื่อง : 175mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 120mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 60mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 355mm
฿ 1,050.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-03 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-3

ขนาด : 3 ตัน
ความสูงเครื่อง : 185mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 110mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 65mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 365mm
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-05 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-5

ขนาด : 5 ตัน
ความสูงเครื่อง : 190mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 120mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 80mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 390mm
฿ 1,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-08 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-8

ขนาด : 8 ตัน
ความสูงเครื่อง : 195mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 115mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 75mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 385mm
฿ 1,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-10 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-10

ขนาด : 10 ตัน
ความสูงเครื่อง : 230mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 150mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 90mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 470mm
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-10L แม่แรงกระปุก ทรงเตี้ย
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-10L

ขนาด : 10 ตัน
ความสูงเครื่อง : 170mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 90mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 80mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 340mm
฿ 2,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-15 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-15

ขนาด : 15 ตัน
ความสูงเครื่อง : 255mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 190mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 445mm
฿ 2,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-15L แม่แรงกระปุก ทรงเตี้ย
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-15L

ขนาด : 15 ตัน
ความสูงเครื่อง : 165mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 85mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 50mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 300mm
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-20 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-20

ขนาด : 20 ตัน
ความสูงเครื่อง : 265mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 175mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 440mm
฿ 3,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-20L แม่แรงกระปุก ทรงเตี้ย
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-20L

ขนาด : 20 ตัน
ความสูงเครื่อง : 165mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 85mm
ความสูงแท่นชั้น 2 : 50mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 300mm
฿ 2,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE40-30 แม่แรงกระปุก ทรงสูง
เครื่องทุ่นแรง
WHJ-30

ขนาด : 30 ตัน
ความสูงเครื่อง : 265mm
ความสูงแท่นชั้น 1 : 175mm
ความสูงรวมทั้งหมด : 440mm
฿ 4,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE41-12 แม่แรงไฮดรอลิคใช้ลม
เครื่องทุ่นแรง
BJ-12A

ขนาด : 12 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 250 mm
ระยะยกสูงสุด : 480 mm
Stroke : 150 mm
ความสูงสกรูเสริม : 80 mm
นํ้าหนัก : 13.0 kg
฿ 4,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE41-20 แม่แรงไฮดรอลิคใช้ลม
เครื่องทุ่นแรง
BJ-20A

ขนาด : 20 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 260 mm
ระยะยกสูงสุด : 490 mm
Stroke : 160 mm
ความสูงสกรูเสริม : 84 mm
นํ้าหนัก : 16.5 kg
฿ 5,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE41-35 แม่แรงไฮดรอลิคใช้ลม
เครื่องทุ่นแรง
BJ-35A

ขนาด : 35 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 280 mm
ระยะยกสูงสุด : 470 mm
นํ้าหนัก : 26 kg
฿ 6,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE41-50 แม่แรงไฮดรอลิคใช้ลม
เครื่องทุ่นแรง
BJ-50A

ขนาด : 35 Ton
ระยะยกต่ำสุด : 280 mm
ระยะยกสูงสุด : 470 mm
นํ้าหนัก : 35 kg
฿ 12,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE45-01 คีมหนีบสายไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
OX0402

ขนาด : 1000
ขอบเขตการหนีบ : 240-1000
แรงอัด : 100 T
ระยะชักลูกสูบสูงสุด : 36
อุปกรณ์มาตรฐาน : 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000
฿ 35,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE45-02 คีมตัดสายไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
OX0305A

ความสามารถในการตัด
ลวดสลิง : 20mm
แท่งเหล็กอ่อน : 25mm
อะลูมิเนียม : 32mm
สายใต้ดิน : 32mm
฿ 22,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE56-020 แท่นอัดไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 20 Ton
ความสูง : 1580 mm
กว้างด้านใน : 520 mm
หน้ากว้าง-นอก : 680 mm
หน้ากว้าง-ปั้มโยก : 770 mm
ด้านข้างกว้าง-ใน : 230 mm
ด้านข้างกว้าง-นอก : 250 mm
ฐาน-ด้ามโยกยาว : 430 mm
ช่องเพลาชุดเลื่อน : 27 mm
ระยะช่องเสียบเพลา : 135 mm
หัวต่อแกนใช้งานโต : 50 mm
ช่วงใช้งานยาว : 140 mm
นํ้าหนัก : 150 Kg
฿ 18,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE56-030 แท่นอัดไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 30 Ton
ความสูง : 1730 mm
กว้างด้านใน : 560 mm
หน้ากว้าง-นอก : 760 mm
หน้ากว้าง-ปั้มโยก : 1000 mm
ด้านข้างกว้าง-ใน : 200 mm
ด้านข้างกว้าง-นอก : 280 mm
ฐาน-ด้ามโยกยาว : 685 mm
ช่องเพลาชุดเลื่อน : 32 mm
ระยะช่องเสียบเพลา : 140 mm
หัวต่อแกนใช้งานโต : 70 mm
ช่วงใช้งานยาว : 150 mm
นํ้าหนัก : 250 Kg
฿ 24,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE56-060 แท่นอัดไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 60 Ton
ความสูง : 1930 mm
กว้างด้านใน : 800 mm
หน้ากว้าง-นอก : 1080 mm
หน้ากว้าง-ปั้มโยก : 1295 mm
ด้านข้างกว้าง-ใน : 305 mm
ด้านข้างกว้าง-นอก : 390 mm
ฐาน-ด้ามโยกยาว : 915 mm
ช่องเพลาชุดเลื่อน : 40 mm
ระยะช่องเสียบเพลา : 133 mm
หัวต่อแกนใช้งานโต : 89 mm
ช่วงใช้งานยาว : 185 mm
นํ้าหนัก : 665 Kg
฿ 75,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE56-100 แท่นอัดไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 100 Ton
ความสูง : 2070 mm
กว้างด้านใน : 1150 mm
หน้ากว้าง-นอก : 1505 mm
หน้ากว้าง-ปั้มโยก : 1745 mm
ด้านข้างกว้าง-ใน : 455 mm
ด้านข้างกว้าง-นอก : 510 mm
ฐาน-ด้ามโยกยาว : 1150 mm
ช่องเพลาชุดเลื่อน : 52 mm
ระยะช่องเสียบเพลา : 133 mm
หัวต่อแกนใช้งานโต : 98 mm
ช่วงใช้งานยาว : 235 mm
นํ้าหนัก : 1270 Kg
฿ 75,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE56-12SP แท่นอัดไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
OK-12SP

Rated Load : 12 Ton
Stroke : 150 mm
Max. Working Distance : 750 mm
Min. Working Distance : 30 mm
นํ้าหนัก : 54 kg
฿ 6,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE56-20SP แท่นอัดไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
OK-20SP

Rated Load : 20 Ton
Stroke : 160 mm
Max. Working Distance : 1080 mm
Min. Working Distance : 80 mm
นํ้าหนัก : 72 kg
฿ 8,750.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE57-01 แท่นไฮดรอลิค สำหรับย้ำสายแบบหกเหลี่ยม
เครื่องทุ่นแรง
เหมาะสำหรับงานย้ำสายพ่นยา, สายลม

ขนาดแรงอัด : 5 Ton
ขนาดสายพ่นยาที่ย้ำได้ : 13-16 mm
ขนาดสายลมที่ย้ำได้ : 1/4" 5/16” 3/8” 1/2"
฿ 2,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE58-060 แม่แรงแยกสว่าน 60 ตัน
เครื่องทุ่นแรง
รายละเอียดรถเข็น
ขนาด : 60 Ton
ความกว้าง : 440 mm
ความยาว : 660 mm
ความสูงถึงที่เข็น : 820 mm
กำลังอัด : 10,000 psi
ขนาดล้อหน้า : 4”
ขนาดล้อหลัง : 6”
สายไฮดรอลิคยาว : 1,800 mm
นํ้าหนักรถเข็น : 43 kgs

รายละเอียดกระบอกไฮดรอลิค
รุ่น : 60 Ton
ขนาด : 60 Ton
สูงก่อนใช้ : 230 mm
ช่วงใช้งาน : 100 mm
กระบอกโต : 127 mm
แกนโต : 65 mm
นํ้าหนัก : 17 kgs
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE58-100 แม่แรงแยกสว่าน 100 ตัน
เครื่องทุ่นแรง
รายละเอียดรถเข็น
ขนาด : 100 Ton
ความกว้าง : 440 mm
ความยาว : 660 mm
ความสูงถึงที่เข็น : 820 mm
กำลังอัด : 10,000 psi
ขนาดล้อหน้า : 4”
ขนาดล้อหลัง : 6”
สายไฮดรอลิคยาว : 1,800 mm
นํ้าหนักรถเข็น : 43 kgs

รายละเอียดกระบอกไฮดรอลิค
รุ่น : 100 Ton
ขนาด : 100 Ton
สูงก่อนใช้ : 405 mm
ช่วงใช้งาน : 195 mm
กระบอกโต : 225 mm
แกนโต : 100 mm
นํ้าหนัก : 85 kgs
฿ 40,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-03 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 3"
ดูดได้ : 95 mm
เพลา : 10x95 mm
นํ้าหนัก : 0.3 Kg
฿ 100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-04 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
ดูดได้ : 130 mm
เพลา : 13x130 mm
นํ้าหนัก : 0.55 Kg
฿ 120.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-06 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
ดูดได้ : 185 mm
เพลา : 18x185 mm
นํ้าหนัก : 1.25 Kg
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-08 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
ดูดได้ : 240 mm
เพลา : 20x240 mm
นํ้าหนัก : 2.30 Kg
฿ 310.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-10 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 10"
ดูดได้ : 300 mm
เพลา : 24x300 mm
นํ้าหนัก : 3.75 Kg
฿ 550.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-12 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 12"
ดูดได้ : 340 mm
เพลา : 27x340 mm
฿ 680.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-14 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 14"
ดูดได้ : 400 mm
เพลา : 33x400 mm
฿ 1,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-2-16 เหล็กดูด 2 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 16"
ดูดได้ : 440 mm
เพลา : 36x440 mm
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-03 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 3"
ดูดได้ : 95 mm
เพลา : 10x95 mm
นํ้าหนัก : 0.33 Kg
฿ 120.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-04 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
ดูดได้ : 130 mm
เพลา : 13x130 mm
นํ้าหนัก : 0.75 Kg
฿ 150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-06 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
ดูดได้ : 185 mm
เพลา : 18x185 mm
นํ้าหนัก : 1.40 Kg
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-08 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 8"
ดูดได้ : 240 mm
เพลา : 20x240 mm
นํ้าหนัก : 2.90 Kg
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-10 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 10"
ดูดได้ : 300 mm
เพลา : 24x300 mm
นํ้าหนัก : 6 Kg
฿ 700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-12 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 12"
ดูดได้ : 340 mm
เพลา : 27x340 mm
นํ้าหนัก : 7.25 Kg
฿ 880.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-14 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 14"
ดูดได้ : 400 mm
เพลา : 33x400 mm
นํ้าหนัก : 10.3 Kg
฿ 1,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60-3-16 เหล็กดูด 3 ขา
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 16"
ดูดได้ : 440 mm
เพลา : 36x440 mm
นํ้าหนัก : 13 Kg
฿ 1,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60D-3-04 เหล็กดูด 3 ขา (ขาดูดลึก)
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 4"
จับชิ้นงาน : 20-120
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60D-3-06 เหล็กดูด 3 ขา (ขาดูดลึก)
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 6"
จับชิ้นงาน : 20-165
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60D-3-09 เหล็กดูด 3 ขา (ขาดูดลึก)
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 9"
จับชิ้นงาน : 36-230
฿ 780.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60D-3-12 เหล็กดูด 3 ขา (ขาดูดลึก)
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 12"
จับชิ้นงาน : 50-400
฿ 1,350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60D-3-16 เหล็กดูด 3 ขา (ขาดูดลึก)
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 16"
จับชิ้นงาน : 50-500
฿ 1,950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60G-01 เหล็กดูด ขาเลื่อนดูดใน/ดูดนอก
เครื่องทุ่นแรง
No : 1
Size : 60 X 70mm
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60G-02 เหล็กดูด ขาเลื่อนดูดใน/ดูดนอก
เครื่องทุ่นแรง
No : 2
Size : 70 X 80mm
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60G-03 เหล็กดูด ขาเลื่อนดูดใน/ดูดนอก
เครื่องทุ่นแรง
No : 3
Size : 80 X 90mm
฿ 440.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60G-04 เหล็กดูด ขาเลื่อนดูดใน/ดูดนอก
เครื่องทุ่นแรง
No : 4
Size : 120 X 130mm
฿ 540.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE60G-05 เหล็กดูด ขาเลื่อนดูดใน/ดูดนอก
เครื่องทุ่นแรง
No : 5
Size : 160 X 170mm
฿ 750.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-02 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
0340-2

จับชิ้นงานสูงสุด : 2”
นํ้าหนัก : 0.6Kg
฿ 250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-03 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
0340-3

จับชิ้นงานสูงสุด : 3”
นํ้าหนัก : 1.6Kg
฿ 450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-04 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
0340-4

จับชิ้นงานสูงสุด : 4”
นํ้าหนัก : 2.4Kg
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-06 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
0340-6

จับชิ้นงานสูงสุด : 6”
นํ้าหนัก : 5.5Kg
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-10 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
03A-10

ขนาด : 60mm
เบอร์จาน : 60/0
จับชิ้นงานสูงสุด : 10-60mm
นํ้าหนัก : 0.5Kg
฿ 250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-15 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
03A-15

ขนาด : 75mm
เบอร์จาน : 60/1
จับชิ้นงานสูงสุด : 15-75mm
นํ้าหนัก : 0.9Kg
฿ 450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61-35 เหล็กดูดลูกปืนแบบจาน
เครื่องทุ่นแรง
03A-35

ขนาด : 115mm
เบอร์จาน : 60/2
จับชิ้นงานสูงสุด : 35-115mm
นํ้าหนัก : 1.8Kg
฿ 700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61S-01 เหล็กดูดลูกปืนแบบจานพร้อมขา
เครื่องทุ่นแรง
0304A

จับชิ้นงานสูงสุด : 2"
น้ำหนัก : 1.70 kg
฿ 580.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61S-02 เหล็กดูดลูกปืนแบบจานพร้อมขา
เครื่องทุ่นแรง
0304B

จับชิ้นงานสูงสุด : 3"
น้ำหนัก : 2.85 kg
฿ 850.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61S-03 เหล็กดูดลูกปืนแบบจานพร้อมขา
เครื่องทุ่นแรง
0340C-4

จับชิ้นงานสูงสุด : 4”
น้ำหนัก : 7.75 kg
฿ 1,950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE61S-04 เหล็กดูดลูกปืนแบบจานพร้อมขา
เครื่องทุ่นแรง
0340D-6

จับชิ้นงานสูงสุด : 6”
น้ำหนัก : 11.00 kg
฿ 2,650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE64-01 เหล็กดูดลูกปืนแบบจานและดูดมู่เล่
เครื่องทุ่นแรง
Oneset Include
- Small separator 30-50 mm 1 pair
- Middle separator 50-75 mm 1 pair
- Main rob 4 pcs - Extension rob 4 pcs
- Beam 1 pc - Ejector rob 1 pc
- Sliding Jaw 2 pc (30-130mm)
฿ 1,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE64H-01 เหล็กดูดลูกปืนแบบจานและดูดมู่เล่ แบบไฮดรอลิค
เครื่องทุ่นแรง
OK-1045

คุณสมบัติ

สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ
เหล็กดูด 2 ขา และ 3 ขา
เหล็กดูด แบบจานและมู่เล่

อปุกรณ์ในชุด

เหล็กดูดแบบจานและมู่เล่ขนาด 75-105 มิล
ตัวจับเหล็กดูด 2 ขา และ 3 ขา
ขาเหล็กดูด 4” 6” 8”
ไฮดรอลิคแลม
฿ 5,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-02-01 เหล็กดูดลูกปืน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 35 x 45 mm
฿ 125.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-02-02 เหล็กดูดลูกปืน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 38 x 65 mm
฿ 150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-02-03 เหล็กดูดลูกปืน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 40 x 80 mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-02-04 เหล็กดูดลูกปืน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 50 x 90 mm
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-02-05 เหล็กดูดลูกปืน
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 70 x 120 mm
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-03-01 เหล็กดูด 3 ขาอเนกประสงค์
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 75-100 mm (3”-4”)
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-03-02 เหล็กดูด 3 ขาอเนกประสงค์
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 150-200 mm (6”-8”)
฿ 450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-03-03 เหล็กดูด 3 ขาอเนกประสงค์
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 200-250 mm (8”-10”)
฿ 650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-03-04 เหล็กดูด 3 ขาอเนกประสงค์
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 250-300 mm(10”-12”)
฿ 850.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE65-03-05 เหล็กดูด 3 ขาอเนกประสงค์
เครื่องทุ่นแรง
ขนาด : 350-450 mm (14”-18”)
฿ 1,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE66-01 เหล็กดูดลูกปืนรูใน
เครื่องทุ่นแรง
฿ 380.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE67-01 เหล็กดูดลูกหมาก
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-BJP313
฿ 460.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE67-02 เหล็กดูดลูกหมาก
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-BJP314
฿ 430.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE68-01 ชุดถอดพวงมาลัย และมูเลย์อื่นๆ สำหรับรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง
Mod. 0309B

One Set Include
1 Pcs Center Bolt 5/8" x 148mm -18NF
1 Pcs 4 Slot Yoke / 1 Pcs Adaptor
2 Pcs Cap Screw 3/8" x 4' - 16NC
3 Pcs Cap Screw 3/8" x 2" - 24NF
3 Pcs Cap Screw 5/16" x 2" - 18NC
2 Pcs Cap Screw M8 x 80mm - 1.25NC
฿ 370.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE69-01 ชุดถอนเกลียวซ้าย 6 ตัวชุด
เครื่องทุ่นแรง
OK-1027

Heat Treated Chrome Molybdenum Steel
Rapid Acting Helix Aids Screw Removal
6 PCS HELIX TYPE SCREWW EXTACTOR
3-6mm / 6-8mm / 8-11mm
11-14mm / 14-18mm / 18-25 mm
฿ 110.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE70-01 ถอดไส้กรองแบบสามขา (ขาแบน)
เครื่องทุ่นแรง
Use with in 3/8" or 1/2' square drive tool
or 21mm wrench/socket Suit for most
cars and light trucks Claws grip filter tighter
as more torque is applied on wrench.

จับไส้กรองได้ขนาด : 60-95mm (2.3/8” to 3.3/4”)
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE71-01 คีมถอดไส้กรอง
เครื่องทุ่นแรง
Use with in 3/8" or 1/2' square drive tool
or 21mm wrench/socket Suit for most
cars and light trucks Claws grip filter tighter
as more torque is applied on wrench.

จับไส้กรองได้ขนาด : 60-95mm (2.3/8” to 3.3/4”)
฿ 200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE72-01 ประแจทดถอดล้อรถบรรทุก
เครื่องทุ่นแรง
OK-78LW

Gear Ratio : 1 : 78
แรงขัน : 5800 N.m.
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE73-01 ชุดบล๊อกทดถอดล้อ
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-18LW

Gear Ratio : 1 : 18
แรงขัน : 380 N.m.
฿ 1,350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE74-03 ลานรัดแหวนลูกสูบ รุ่นเหล็ก
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ใส่ลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบลงในกระบอกสูบ ใช้งานง่าย-สะดวกด้วยสายรัดสปริง

สามารถรัดแหวนได้ : 53 mm (2.1/8”) - 175 mm (7”)
ความสูงกระบอก : 3"
฿ 125.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE74-04 ลานรัดแหวนลูกสูบ รุ่นเหล็ก
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ใส่ลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบลงในกระบอกสูบ ใช้งานง่าย-สะดวกด้วยสายรัดสปริง

สามารถรัดแหวนได้ : 53 mm (2.1/8”) - 175 mm (7”)
ความสูงกระบอก : 4"
฿ 140.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE74-06 ลานรัดแหวนลูกสูบ รุ่นเหล็ก
เครื่องทุ่นแรง
ใช้ใส่ลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบลงในกระบอกสูบ ใช้งานง่าย-สะดวกด้วยสายรัดสปริง

สามารถรัดแหวนได้ : 60 mm (2.3/8”) - 175 mm (7”)
ความสูงกระบอก : 6"
฿ 210.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE75-01 ตัวถอดลูกหมากแร็ค
เครื่องทุ่นแรง
OK-1030

ง่ายต่อการถอดลูกหมากตัวในออก โดยไม่ต้องถอดเร๊ค
หรือ ปีกนกออกมาก่อน

ขนาดหัวบล๊อก : 1/2"
ขนาดลูกหมาก : 27-42 มิล
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE75-02 ตัวถอดลูกหมากแร็ค
เครื่องทุ่นแรง
OK-1029

ง่ายต่อการถอดลูกหมากตัวในออก โดยไม่ต้องถอดเร๊ค
หรือ ปีกนกออกมาก่อน

ขนาดหัวบล๊อก : 1/2"
ขนาดลูกหมาก : 33-42 มิล
฿ 420.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE76-01 ตัวถอดเพลาขับหน้า 95 มิล
เครื่องทุ่นแรง
OK-1034

สามารถถอดหัวเพลาขับหน้าโดยไม่ต้อง
ถอดเพลาขับ ไม่ทำให้เพลาขับเสียหาย
และประหยัดเวลาในการทำงาน
฿ 720.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE77-01 ถอดไส้กรองแบบสามขา (ขาแบน)
เครื่องทุ่นแรง
OK-1059

- Quick and Easy Removal and
Replacement of Inner Steering Ball
Joint Without the Need to Dismantle
the Steering Rack From the Bulked
Automatic Clamping of the Joint
Heads
- Provide 3 Exchangeable Drive
Head Raining from 30-35mm, 35-
40mm, 40-45mm
- Works with 1/2" Ratchet or 27mm
Socket
฿ 2,650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE78-01 ชุดผ่าหัวน๊อต
เครื่องทุ่นแรง
OK-1012

- Splits Rusted Nuts up to 1.1/16”
(27mm) Across the Flats
มีความแข็งแรงมากกว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ผ่าน
การขึ้นรูปด้วยความร้อน เป็ นเครื่องมือพิเศษ
สำหรับกะเทาะน็อตที่ไม่สามารถขยับหรือเป็น
สนิม ชำรุด ข้อควรระวัง ไม่สามารถใช้ได้กับน็อต
เหล็กกล้าไร้สนิม/ชุบแข็งได้ ในชุดมี 4 ขนาด
 5/16”-1/2” (9-12mm)
 1/2"-5/8” (12-16mm)
 5/8”-7/8” (16-22mm)
 7/8”-1.1/8” (22-27mm)
฿ 850.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE79-01 เครื่องถ่างบู๊ทยางครอบเพลาขับ
เครื่องทุ่นแรง
E-HB-CVBI 115

CV joint dia : 25-110 mm
Worrking pressure: 5-8 bar
Max. air pressure: 9 bar
Air inlet size: 1/4" BSP
Weight : 2.2 kgs
฿ 4,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE80-01 ตัวถอดคอล์ยสปริง แบบขันเกลียว
เครื่องทุ่นแรง
ขยายความยาวไม่ได้

0304
฿ 450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE80-02 ตัวถอดคอล์ยสปริง แบบขันเกลียว
เครื่องทุ่นแรง
ขยายความยาวได้

0305
฿ 690.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-02 ชุดกดลูกสูบดิสเบรค
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT-002 (12PCS/SET)
฿ 900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-04 ชุดกดลูกสูบดิสเบรค
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT004 (21PCS/SET)
฿ 1,450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-05 ชุดกดวาล์วสปริง (ชุดกดวาล์วตัวซี)
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT-005

ขนาดปากตัวซีกว้าง 9.5”
พร้อมเกลียวขัน 3 ขนาด 70 มม, 75 มม และ 115 มม
อแดปเตอร์ 5 ตัว สามารถกดวาล์วขนาดดังต่อไปนี้
1) เส้นรอบวงนอก 30mm (OD.) - เส้นรอบวงใน 27.5mm (ID.)
2) เส้นรอบวงนอก 25mm (OD.) - เส้นรอบวงใน 23.5mm (ID.)
3) เส้นรอบวงนอก 23mm (OD.) - เส้นรอบวงใน 21.5mm (ID.)
4) เส้นรอบวงนอก 19mm (OD.) - เส้นรอบวงใน 16.5mm (ID.)
5) เส้นรอบวงนอก 16mm (OD.) - เส้นรอบวงใน 13.5mm (ID.)
฿ 600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-08 ชุดเครื่องมือถอดลูกปืนซิล
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT008

10 PCS/SET
อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- ด้ามจับ Drive 6”
- Adaptor สำหรับถอดลูกปื นซิล 9 อันขนาด
39.5mm, 44.5mm, 50mm, 59mm, 63mm,
65mm, 72mm, 76mm, 81mm
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-09 ชุดเครื่องมือถอดลูกปืนซิล
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT009

11 PCS/SET
อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- ด้ามจับ Drive 6”
- คีมถอดยางซิลวาล์ว
-ช็อกแก็ตสำหรับใส่ซิล 10.8-14.8 mm
- Adaptor สำหรับประกอบติดตั้งซิลวาล์ว7 อัน
5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 8mm,
3/8”
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-10 ชุดถอดใส่ลูกปืนล้อหน้า
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT010

23 PCS SET
อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- ด้ามจับ Drive 6”
- Adaptor สำหรับถอดลูกปื นซิล 9 อัน
ขนาด 39.5mm, 44.5mm, 50mm, 59mm,
63mm, 65mm, 72mm, 76mm, 81mm
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE81-12 ชุดถอดใส่ตลับลูกปืนบู๊ท ปลอก 26 ตัว ชุด
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-AT012

Detailed Product Description:
1.Comprehensive kit for fast and effective in situ removal/installation of wheel
bearings/suspension bushes and seals.
2.Reduces the possibility of damaging the bearing/suspension housings.
3.Supplied with four stepped end plates and four force screws in carry-case.
4.Plates and sleeves can also be used in a standard workshop press when in
situ access isn't possible.
5.Sleeve Wall Thickness: 5mm
6. Sleeve Height: 94mm
7. External Sleeve Diameter:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82mm
8. Sleeve End Caps: 83 x 20mm
9. Force Screw Threads: 10 x 1.5, 12 x 1.5, 14 x 1.5, 16 x 1.5mm
10. Force Screw Length:450MM
11. 26 pcs vehicle tools for removal/installation of wheel bearings
suspension bushes and seals.
฿ 4,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-01 ชุดไล่ลมเบรค แบบมือบีบ
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET001

ชนิด : ทำแรงดูด
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 50 mm (2”)
แรงดูด : 0<>30 in/Hg - (0<>76 cm/Hg)
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-02 ชุดไล่ลมเบรค แบบมือบีบ
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET002

ชนิด : ทำแรงดูดและแรงดัน
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 64 mm (2.5”)
แรงดูด : 0-30 psi
แรงดัน : 0-60 psi
฿ 2,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-03 ชุดวัดกำลังอัดและวัดรอย รั่วหม้อน้ำ 21 ตัวชุด
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET003

Set Includes:
14pc Color Cap
2pc Cap Adapter
2pc Hoses
1pc T connector
1pc hand pump with gauge(0-35psi)
1pc Blow Molded Storage carrying Case
฿ 3,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-04 ชุดวัดกำลังอัดเครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET004

ชนิด : เบนซิน
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 76 mm (3”)
แรงดูด : 0-300 PSI (0-2000 Kpa)
ขนาดเกลียว : M10X1.0 M12X1.25, M14X125 M18X1.5
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-05 ชุดวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET005

ชนิด : รุ่นขันเกลียว ชุดใหญ่
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 76 mm (3”)
อัตราแรงดัน : 0-150 PSI / 0-10 BAR
฿ 1,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-06 ชุดวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET006

ชนิด : รุ่นขันเกลียว ชุดเล็ก
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 64 mm (2.5”)
อัตราแรงดัน : 0-100 PSI / 0-7 BAR
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-07 ชุดวัดกำลังอัดเครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET007

ชนิด : ดีเซล
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 65 mm (2.5”)
แรงดูด : 0-1000 PSI (0-70 Bar)
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE82-08 ชุดวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องทุ่นแรง
E-OK-ET008

ชนิด : รุ่นหัวคอปเปอร์
ขนาดหน้าปัดเกจ์ : 100 mm (4”)
อัตราแรงดัน : 0-145 PSI / 0-1000 KPA
฿ 1,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-01 ลิฟท์ยกรถ แบบ 2 เสาคานบน
เครื่องทุ่นแรง
SYJ-4037

This lift is being constructed with high quality steel
material with synchronized hydraulic cylinder system
integrated.
This lift is being constructed with high quality steel
material with synchronized hydraulic cylinder system int
egrated with robust arms carrier plus two types of telesc
opic lifting arms with adjustable supporting
pads for selection. It is useful for lifting high roof vehicle
and can be supplied with symmetrical rotating arms or
use it with asymmetrical rotating arms.
The height limit switch is being preset to prevent the
lifted vehicle toughing the cross beam between the
two post.

รับนํ้าหนักสูงสุด : 4000Kg
ยกสูงสุด : 1800mm
ความสูงของเสา : 3710mm
ความกว้างรวม : 3460mm
ความกว้างระหว่างเสา : 2850mm
ความกว้างช่องทางรถ : 2470mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 50-60s
กระแสไฟฟ้า : 220V
นํ้าหนัก : 750kg
฿ 85,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-02 ลิฟท์ยกรถ แบบ 2 เสาคานล่าง
เครื่องทุ่นแรง
SYJ-4028

This lift can be supplied from our factory in two
optional versions on the emergency safety
locking systems This Two Post
Lift can be supplied from our factory in two
optional versions on the emergency safety
locking systems for allowing the operator to
stop the lift from lowering:
Manual operated safety locking system.
As the lift is being driven by hydraulic system
with very compact structure, it is an ideal
machine for installing in workshop with limited
space where serving and maintenance on the
vehicle can be carried out with ease.
The reliability of the lift equipped with either
manual operated or air operated safety locking
system in it offers and ensure the safety of
the operator.

รับนํ้าหนักสูงสุด : 4000Kg
ยกสูงสุด : 1800mm
ความสูงของเสา : 2800mm
ความกว้างรวม : 3460mm
ความกว้างระหว่างเสา : 2850mm
ความกว้างช่องทางรถ : 2470mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 50-60s
กระแสไฟฟ้า : 220V
นํ้าหนัก : 700kg
฿ 75,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-03 ลิฟท์ยกรถ แบบกรรไกร
เครื่องทุ่นแรง
HTJJ-1000

รับนํ้าหนักสูงสุด : 3000Kg
ยกสูงสุด : 1000mm
ความสูงของแป้นยก : 530mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 1200mm/min
ความกว้างระหว่างเสา : 2850mm
Hydraulic Oil Tab : 32/45
กระแสไฟฟ้า : 220V
นํ้าหนัก : 500kg
฿ 85,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-04 ลิฟท์ยกรถ แบบ 1 เสา
เครื่องทุ่นแรง
DYJ-1000

รับนํ้าหนักสูงสุด : 1000Kg
ยกสูงสุด : 1800mm
ความสูงของเสา : 2800mm
ความกว้างรวม : 1900mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 50-60s
กระแสไฟฟ้า : 220V
นํ้าหนัก : 550kg
฿ 100,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-05 ลิฟท์ยกรถ แบบ 2 เสาคานบน
เครื่องทุ่นแรง
QJY2-42B

Two cylinder driving system.
It ascents and descents smoothly.
Double safety locks.
Chain lifting system.
Cable synchronization.
The pump unit could be installed on either
of columns. A wide drive-thru clearance.
220V/380V, the power supply is
available for convenient use

รับนํ้าหนักสูงสุด : 4200Kg
ยกสูงสุด : 1900mm
ความสูงของเสา : 3726mm
ความกว้างรวม : 3425mm
ความกว้างระหว่างเสา : 2815mm
ความกว้างช่องทางรถ : 2400mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 40-60s
กระแสไฟฟ้า : 220V
฿ 85,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-06 ลิฟท์ยกรถ แบบ 2 เสาคานล่าง
เครื่องทุ่นแรง
QJY2-38A

Two cylinder driving system.
It ascents and descents smoothly.
Double safety locks.
Chain lifting system.
Cable synchronization.
The pump unit could be installed on either
of columns. A wide drive-thru clearance.
220V/380V, the power supply is
available for convenient use

รับนํ้าหนักสูงสุด : 4200Kg
ยกสูงสุด : 1900mm
ความสูงของเสา : 3726mm
ความกว้างรวม : 3425mm
ความกว้างระหว่างเสา : 2815mm
ความกว้างช่องทางรถ : 2400mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 40-60s
กระแสไฟฟ้า : 220V
฿ 80,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-07A ลิฟท์ยกรถ แบบ 2 เสาคานล่าง
เครื่องทุ่นแรง
OKL-42BP

Baseplate design suitable for lower ceiling workshop
Dual hydraulic "Direct-Drive" cylinders
Heavy duty carriage for superior strength and durability
Drop-end arms provide a lower pad height
Electric/hydraulic power system
Heavy-duty equalizer cables with oversize cable sheaves
Truck and van adapters standard
Maintenance free, Self-lubricating bearing system
lifting speed and rugged dependability
Includes detailed installation and maintenance instructions, graphic safety and
maintenancedecals, and a vehicle lifting point guide and safety instruction
placard guidelines Oversize column base plates & heavy duty anchor bolts provide
strong support Safety locks in each column
Convenient storage is included for truck and van adapters

รับนํ้าหนักสูงสุด : 4000Kg
ยกสูงสุด : 1800mm
ความสูงของเสา : 2725mm
ความกว้างช่องทางรถ : 2500mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 50s
กระแสไฟฟ้า : 220V
น้ำหนัก : 630Kg
฿ 87,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE83-07B ลิฟท์ยกรถ แบบ 2 เสาคานล่าง
เครื่องทุ่นแรง
OKL-42BP

Baseplate design suitable for lower ceiling workshop
Dual hydraulic "Direct-Drive" cylinders
Heavy duty carriage for superior strength and durability
Drop-end arms provide a lower pad height
Electric/hydraulic power system
Heavy-duty equalizer cables with oversize cable sheaves
Truck and van adapters standard
Maintenance free, Self-lubricating bearing system
lifting speed and rugged dependability
Includes detailed installation and maintenance instructions, graphic safety and
maintenancedecals, and a vehicle lifting point guide and safety instruction
placard guidelines Oversize column base plates & heavy duty anchor bolts provide
strong support Safety locks in each column
Convenient storage is included for truck and van adapters

รับนํ้าหนักสูงสุด : 4000Kg
ยกสูงสุด : 1800mm
ความสูงของเสา : 2725mm
ความกว้างช่องทางรถ : 2500mm
เวลาที่ใช้ยกขึ้น : 50s
กระแสไฟฟ้า : 380V
น้ำหนัก : 630Kg
฿ 87,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE84-01 เครื่องถอด-เปลี่ยนยางแบบล็อคมือ
เครื่องทุ่นแรง
OK-M490

สำหรับถอดล้อรถยนต์และมอเตอร์ไซด์
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

กำลังไฟฟ้า : 1.5 HP
กระแสไฟฟ้า : 220V
แรงลมจ่าย : 8-12 bar
จับขอบล้อด้านนอก : 12”-20”
จับขอบล้อด้านใน : 14”-22”
แรงกดที่ยาง : 5500Lb (2500kg)
เส้นผ่าศูนย์กลางรวมของล้อ : 39” (1000mm)
ความกว้างขอบล้อ : 13” (330mm)
เสียงดังไม่เกิน (เดซิเบล) : <70 db
นํ้าหนัก : 210 Kg
฿ 47,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE84-02 เครื่องถอด-เปลี่ยนยางแบบล็อคลม
เครื่องทุ่นแรง
OK-900L

สำหรับถอดล้อรถยนต์เท่านั้น
หากจะถอดล้อมอเตอร์ไซด์ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

ราคาสินค้าไม่รวมชุดแขนช่วยกดขอบยาง

กำลังไฟฟ้า : 1.5 HP
กระแสไฟฟ้า : 220V
แรงลมจ่าย : 8-12 bar
จับขอบล้อด้านนอก : 12”-24”
จับขอบล้อด้านใน : 14”-24”
แรงกดที่ยาง : 5500Lb
เส้นผ่าศูนย์กลางรวมของล้อ : 43 (1100mm)
ความกว้างขอบล้อ : 13” (330mm)
เสียงดังไม่เกิน (เดซิเบล) : <70 db
นํ้าหนัก : 354 Kg

อุปกรณ์เสริมสำหรับถอดล้อมอเตอร์ไซด์ 5,000
ชุดอุปกรณ์แบบช่วยกดขอบยาง 20,000
฿ 47,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE85-01 เครื่องถ่วงล้อรถ
เครื่องทุ่นแรง
OK-530

กำลังไฟฟ้า 250 W
กระแสไฟฟ้า 220V
รับน้ำหนักล้อสูงสุด 143 Lb
ความกว้างขอบล้อ 1.5”-15”
เส้นผ่าศูนย์กลางขอบล้อ 12”-24”
เที่ยงตรงในการถ่าง + 1g
เวลาที่ใช้ในการถ่วง 6-9 s
ระดับเสียงไม่เกิน (เดซิเบล) <70 db
นํ้าหนัก 141 Kg
ขนาด1230*930*560
฿ 41,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE85-02 เครื่องถ่วงล้อรถ
เครื่องทุ่นแรง
OK-550

กำลังไฟฟ้า 250 W
กระแสไฟฟ้า 220V
รับน้ำหนักล้อสูงสุด 154Lb
ความกว้างขอบล้อ 1.5”-15”
เส้นผ่าศูนย์กลางขอบล้อ 10”-24”
เที่ยงตรงในการถ่าง + 1g
เวลาที่ใช้ในการถ่วง 6-9 s
ระดับเสียงไม่เกิน (เดซิเบล) <70 db
นํ้าหนัก 130 Kg
ขนาด 1300*990*630
฿ 42,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE86-01 ชุดดันกันชนล้อรถ
เครื่องทุ่นแรง
ใช้สำหรับ ซ่อมแซมบำรุง ดัด บาน กันชน
ล้อรถ ให้อยู่ในสภาพเดิม เหมาะสำหรับ
รถยนต์ทั่วไป และรถบรรทุกขนาดเล็ก ใช้
งานได้สะดวก ล้อยาง มีหน้าที่รีด ขอบกัน
ชนล้อด้านใน ที่ไม่สม่ำเสมอให้ดูดี สวยงาม
สามารถยึดหดตามความของขนาดรถแต่
ละชนิดได้ทั้งแคบและกว้าง อีกทั้ง แขน
ล็อคล้อยาง ยังสามารถหมุนได้ 180
องศา
฿ 3,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE87-01 เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ
เครื่องทุ่นแรง
OK-430

ระยะกดสูงสุด 43 cm
ระยะกดต่ำสุด 15 cm
สามารถกางได้กว้างสุด 24 cm
ขนาด (mm) 420x320x1070
นํ้าหนัก 31.50 Kg
฿ 9,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE87-02 เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ
เครื่องทุ่นแรง
OK-505

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสปริง : 185 mm
ขนาด : 360x250x1000 mm
น้ำหนัก : 57 Lb (26 Kg)
฿ 9,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE87-03 เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ
เครื่องทุ่นแรง
OK-301

Rated Load : 2200 LB
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสปริง : 400mm
ความยาวของสปริง : 210-570mm
น้ำหนัก : 40 Kg
฿ 9,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE88-01 ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง
เครื่องทุ่นแรง
OK-2081

แรงดันลม : 0.5-2 bar / 7.3-29 PSI
ขนาดถัง : 70 Liter
แรงดูด : 150 L/min
แรงดันที่ใช้ 0.6-0.8 Bar / 8.7-11.6 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน 40-60 C
ถาดบรรจุน้ำมัน 16 Liter
฿ 6,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE88-02 เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง
เครื่องทุ่นแรง
OK-2097

แรงดันลม : 0.5-2 bar / 7.3-29 PSI
ขนาดถัง : 70 Liter / 20 Gallon
แรงดูด : 1.5-2 Liter/m / 0.4-0.5 Gallon/m
แรงดันที่ใช้ : 0.6-0.8 Bar / 8.7-11.6 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน : 40-60 C
หลอดแก้วบอกปริมาณนํ้ามัน : 9 Liter / 2.6 Gallon
ถาดบรรจุน้ำมัน : 15 Liter / 4Gallon
฿ 12,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE89-01 เตาปะยางอัตโนมัติ
เครื่องทุ่นแรง
OK-007

เตาปะยางอัตโนมัติ OKURA คือ เครื่องมือซ่อมแผล ยางนอก และยางในรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐาน ประกอบด้วย
เทอร์โมแสตท ซึ่งตั้งความร้อนได้หลายระดับ และตั้งเวลาหยุดอัตโนมัติได้ ใช้ระบบลม (Pneumatic) ในการควบคุมแท่นอัดชุดอุปกรณ์ พรั่งพร้อม
เพื่อปรับใช้งานได้หลายประเภทตามความต้องการ เช่น ปะแผลยางหน้า ปะแผลข้างยาง ปะรู จุ๊บเลส ปะยางในทั่วไป แผลที่ซ่อมเสร็จแล้ว สวยงาม

1. วิธีซ่อมแผลจุ๊บเลส ใช้ความร้อน 250  เวลา 15 นาที
ใช้ลมอัด ถ้าแน่นเกินไปผ่อนลมตามความต้องการ
2. วิธีซ่อมแผลข้างยาง ใช้เวลา 40 นาที ความร้อน 150C
3. วิธีซ่อมแผลหน้ายาง ใช้เวลา 40 นาที ความร้อน 150C
4. วิธีซ่อมแผลมุมยาง ใช้เวลา 50 นาที ความร้อน 150C
5. วิธีปะยางใน กดปุ่มเครื่อง แล้วเครื่องตัดความร้อนหยุดเอง

กำลังไฟฟ้า : 1000 W
โวล์ท : 220V
อุณหภูมิสูงสุด : 250 องศา
ความสูง : 670 mm
ความกว้าง : 230 mm
ความลึก : 420 mm
ขนาดแผ่นความร้อน : 120 x 160 mm
฿ 7,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE89-02 เตาปะยางอัตโนมัติ
เครื่องทุ่นแรง
OK-008

เตาปะยางอัตโนมัติ OKURA คือ เครื่องมือซ่อมแผล ยางนอก และยางในรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐาน ประกอบด้วย
เทอร์โมแสตท ซึ่งตั้งความร้อนได้หลายระดับ และตั้งเวลาหยุดอัตโนมัติได้ ใช้ระบบลม (Pneumatic) ในการควบคุมแท่นอัดชุดอุปกรณ์ พรั่งพร้อม
เพื่อปรับใช้งานได้หลายประเภทตามความต้องการ เช่น ปะแผลยางหน้า ปะแผลข้างยาง ปะรู จุ๊บเลส ปะยางในทั่วไป แผลที่ซ่อมเสร็จแล้ว สวยงาม

1. ซ่อมแลหน้ายางด้านใน ถุงทรายอยู่ด้านนอก เปิดความร้อนเฉพาะด้านใน ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ขึ้นอยู้กับยางดิบเป็นเกณฑ์
2. วิธีซ่อมแผลหน้ายางด้านนอก ใช้ถุงทรายด้านใน เปิดความร้อนเฉพาะด้านนอก
3. วิธ๊ซ่อมแผลข้างยางด้านใน ใช้ถุงทรายด้านนอก เปิดความร้อนเฉพาะด้านใน
4. วิธีซ่อมแผลข้างด้านนอก ใช้ถุงทรายด้านในเปิดความร้อนเฉพาะด้านนอกหรือ
เปิดไฟด้านนอก ให้ความร้อนส่งถึงด้านใน โดยเวลา 40 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
5. วิธีซ่อมแผลมุมด้านใน ใช้ถุงทรายอยู่ด้านนอกแล้วเปิดความร้อนฉพาะด้านใน
6. วิธีซ่อมแผลมุมด้านนอก ใช้ถุงทรายอยู่ด้านใน แล้วเปิดความร้อนฉพาะด้านนอก

กำลังไฟฟ้า : 500 W
โวล์ท : 220V
ความสูง : 950 mm
ความกว้าง : 230 mm
ความลึก : 450 mm
ขนาดแผ่นความร้อน : 105 x 180 mm
฿ 16,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE89-03 เตาปะยางอัตโนมัติ รุ่นตัวเล็ก
เครื่องทุ่นแรง
OK-006

เครื่องมือปะยางในรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐาน ประกอบด้วย เทอร์โมแสตท ซึ่งตั้งความร้อนได้หลายระดับ และตั้งเวลาหยุดอัตโนมัติได้ ใช้ระบบลม (Pneumatic) ในการควบคุมแท่นอัด

กำลัง : 1000 W
ความร้อนสูงสุด : 250 องศา
โวลท์ : 220 V
฿ 4,150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE90-20 ถังลมระเบิดขอบยาง
เครื่องทุ่นแรง
BT-20

ขนาดถัง 20 L
เติมปริมาณลมสูงสุด 8kg/cm2
สามารถใช้กับขอบยาง 14”-24.5”
นํ้าหนัก 10 Kgs
฿ 5,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE90-21 ถังลมระเบิดขอบยาง
เครื่องทุ่นแรง
BT-21

ขนาดถัง 20 L
เติมปริมาณลมสูงสุด 8kg/cm2
สามารถใช้กับขอบยาง 14”-24.5”
ขนาดถัง 106x22x28 cm
นํ้าหนัก 9.5 Kgs
฿ 5,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-01 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 1m
฿ 90.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-02 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 2m
฿ 140.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-03 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 3m
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-04 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 4m
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-05 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 5m
฿ 290.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-06 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 6m
฿ 340.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-08 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 6m
฿ 470.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-01-10 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 1 ตัน
กว้าง : 30mm
ยาว : 6m
฿ 520.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-01 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 1m
฿ 160.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-02 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 2m
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-03 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 3m
฿ 360.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-04 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 4m
฿ 460.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-05 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 5m
฿ 560.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-06 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 6m
฿ 660.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-08 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 8m
฿ 850.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-02-10 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 2 ตัน
กว้าง : 60mm
ยาว : 10m
฿ 1,150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-03-01 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 3 ตัน
กว้าง : 75mm
ยาว : 1m
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-03-02 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 3 ตัน
กว้าง : 75mm
ยาว : 2m
฿ 370.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-03-03 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 3 ตัน
กว้าง : 75mm
ยาว : 3m
฿ 530.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-03-04 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 3 ตัน
กว้าง : 75mm
ยาว : 4m
฿ 670.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
OKUE91-03-05 สายสลิงโพลีสเตอร์
เครื่องทุ่นแรง
ทำจากใย Polyester ซึ่งทนต่อสารเคมีประเภทกรดได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ 1-100 ตันเลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์ทนรังสี UV,
น้ำมัน,จารบี,และน้ำ ทนความร้อนได้ 100C มีอัตราการยืด 3 % ไม่เป็ นสื่อไฟฟ้ าเหมาะกับงาน การยกวัสดุประเภทเครื่องยนต์,มอเตอร์,แอร์,พาหนะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ [มาตรฐาน BS, DIN, EN]

ขนาด : 3 ตัน
กว้าง : 75mm
ยาว : 5m
฿ 820.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม