SHIMGE ปั้มน้ำ - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ - ผู้นำด้านเครื่องมือช่าง อันดับ1 ด้านคุณภาพเกรดอุตสาหกรรม

THAIPHATTOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
Member Click Here--->
Member Click Here--->
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
ค้นหาสินค้า
Go to content
SHGB02-01 ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียว
SHIMGE
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียว SHFm6A

SHFm เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงาน
เกษตร ประปาหมู่บ้าน ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ฯลฯ
คุณสมบัติ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียมหล่อ
ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์-คาร์บอนอัลลอยล์
เพลามอเตอร์ : เป็นเหล็กแข็งพิเศษ
เหล็กปลอดสนิม / CS 45 or SS 430
ทนอุณหภูมิน้ำสูง 60 C แรงดันสูงสุด 6 bar
ระดับการป้องกัน : IP44 เกรดของฉนวน : B

ขนาด 4"
กำลัง 3HP
฿ 7,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-01 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
SHIMGE
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX1.5-17-0.37

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

เงื่อนไขในการใช้งาน
รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของนํ้า : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m
แรงดันทำงานสูงสุด 5 bar

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 1"
กำลัง 370W
ส่งสูง 17m
ปริมาณน้ำ 100 L/min
กระแสไฟฟ้า 220V
แอมป์ 2.87A
Speed 2900RPM
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-02 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
SHIMGE
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX1.5-32.075

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

เงื่อนไขในการใช้งาน
รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของนํ้า : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m
แรงดันทำงานสูงสุด 5 bar

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 1"
กำลัง 750W
ส่งสูง 32m
ปริมาณน้ำ 100 L/min
กระแสไฟฟ้า 220V
แอมป์ 5.24A
Speed 2900RPM
฿ 3,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-03 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
SHIMGE
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX10-12-0.55

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

เงื่อนไขในการใช้งาน
รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของนํ้า : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m
แรงดันทำงานสูงสุด 5 bar

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 1.1/2"
กำลัง 550W
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 235 L/min
กระแสไฟฟ้า 220V
แอมป์ 4.07A
Speed 2900RPM
฿ 3,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-04 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
SHIMGE
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX10-16-0.75

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

เงื่อนไขในการใช้งาน
รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของนํ้า : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m
แรงดันทำงานสูงสุด 5 bar

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 2"
กำลัง 750W
ส่งสูง 16m
ปริมาณน้ำ 250 L/min
กระแสไฟฟ้า 220V
แอมป์ 5.24A
Speed 2900RPM
฿ 3,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-01 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ6-16-0.75

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 2"
กำลัง 750W
ส่งสูง 16m
ปริมาณน้ำ 6 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 1.99A
Speed 2860 RPM
฿ 4,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-02 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ9-22-2.2

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 2"
กำลัง 2200W
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 9 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 5.11A
Speed 2860 RPM
฿ 10,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-03 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ25-7-1.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 3"
กำลัง 1500W
ส่งสูง 7m
ปริมาณน้ำ 25 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 3.58A
Speed 2860 RPM
฿ 8,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-04 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ35-7-2.2

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 3"
กำลัง 2200W
ส่งสูง 7m
ปริมาณน้ำ 35 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 5.11A
Speed 2860 RPM
฿ 10,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-05 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ25-20-3

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 3"
กำลัง 3000W
ส่งสูง 20m
ปริมาณน้ำ 25 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 6.67A
Speed 2860 RPM
฿ 12,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-06 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ20-22-4

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 3"
กำลัง 4000W
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 20 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 8.8A
Speed 2860 RPM
-(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-07 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ45-22-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 3"
กำลัง 7500W
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 45 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 15.7A
Speed 2860 RPM
-(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-08 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ60-10-4

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 4"
กำลัง 4000W
ส่งสูง 10m
ปริมาณน้ำ 60 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 8.8A
Speed 2860 RPM
฿ 17,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-09 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ65-20-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 4"
กำลัง 7500W
ส่งสูง 20m
ปริมาณน้ำ 65 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 15.7A
Speed 2860 RPM
฿ 30,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-10 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ80-15-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 4"
กำลัง 7500W
ส่งสูง 15m
ปริมาณน้ำ 80 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 15.7A
Speed 2860 RPM
฿ 31,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-11 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ100-10-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 6"
กำลัง 7500W
ส่งสูง 10m
ปริมาณน้ำ 100 M3/H
กระแสไฟฟ้า 380V
แอมป์ 15.7A
Speed 2860 RPM
฿ 32,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB05-05-D01 ปั๊มแช่ดูดโคลน
SHIMGE
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQD6-16-0.75

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็ นระบบเดียวกับปั้มหอยโข่งแต่มีช่องนํ้าที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 C ;
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5;
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน: 5m

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS 45#
แมคคานิคซิล : เซรามิค
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ระดับการป้องกัน IP X8
เกรดฉนวน E
สามารถดูดสิ่ง- ปะปนที่มีขนาด 35 mm

ขนาด 2"
กำลัง 750W
ส่งสูง 16m
ปริมาณน้ำ 6 M3/H
กระแสไฟฟ้า 220V
แอมป์ 5.24A
Speed 2860 RPM
฿ 4,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-01 ปั๊มเคมี
SHIMGE
ปั๊มเคมี FS40 x 32-18

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง, งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย, ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง
เงื่อนไขในการใช้งาน แรงดันของเคมีจะต้องไม่สูงเกิน 0.5 Mpaเคมีจะต้องไม่ตอบสนอง PVC

กำลัง 1.5kW
กระแสไฟฟ้า 380V
ทางน้ำเข้า 40mm
ทางน้ำออก 32mm
ปริมาณน้ำ 12.5 M3/H
ส่งสูง 18m
Efficiency 53%
NPSHr 3.3m
฿ 5,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-02-015R เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
SHIMGE
เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน MD15R

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,
งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย,
ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง

กระแสไฟฟ้า 220V / 50Hz
ทางน้ำเข้า 14mm
ทางน้ำออก 14mm
กำลังขาออก 10W
กำลังไฟฟ้า 30
ปริมาณน้ำ 16 L/min
ส่งสูง 2.4m
ความเร็วรอบ 2600 RPM
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-02-030R เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
SHIMGE
เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน MD15R

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,
งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย,
ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง

กระแสไฟฟ้า 220V / 50Hz
ทางน้ำเข้า 20mm
ทางน้ำออก 19.5mm
กำลังขาออก 45W
กำลังไฟฟ้า 60W
ปริมาณน้ำ 32 L/min
ส่งสูง 3.8m
ความเร็วรอบ 2800 RPM
฿ 3,750.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-02-040R เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
SHIMGE
เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน MD15R

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,
งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย,
ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง

กระแสไฟฟ้า 220V / 50Hz
ทางน้ำเข้า 20mm
ทางน้ำออก 19.5mm
กำลังขาออก 65W
กำลังไฟฟ้า 95W
ปริมาณน้ำ 45 L/min
ส่งสูง 4.6m
ความเร็วรอบ 2700 RPM
฿ 4,450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-02-055R เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
SHIMGE
เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน MD15R

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,
งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย,
ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง

กระแสไฟฟ้า 220V / 50Hz
ทางน้ำเข้า 20mm
ทางน้ำออก 19.5mm
กำลังขาออก 90W
กำลังไฟฟ้า 130W
ปริมาณน้ำ 60 L/min
ส่งสูง 5.6m
ความเร็วรอบ 2800 RPM
฿ 5,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-02-070R เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
SHIMGE
เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน MD15R

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,
งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย,
ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง

กระแสไฟฟ้า 220V / 50Hz
ทางน้ำเข้า 32mm
ทางน้ำออก 33mm
กำลังขาออก 150W
กำลังไฟฟ้า 210W
ปริมาณน้ำ 86 L/min
ส่งสูง 6.7m
ความเร็วรอบ 2860 RPM
฿ 6,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
SHGB07-02-100R เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
SHIMGE
เครื่องสูบนํ้าระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน MD15R

ประโยชน์ในการใช้งาน เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,
งานล้างภาพ, งาน X-ray , งานทำน้ำแข็ง, งานถ่านเทน้ำเสีย,
ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง

กระแสไฟฟ้า 220V / 50Hz
ทางน้ำเข้า 33mm
ทางน้ำออก 32mm
กำลังขาออก 255W
กำลังไฟฟ้า 245W
ปริมาณน้ำ 120 L/min
ส่งสูง 8.6m
ความเร็วรอบ 2830 RPM
฿ 7,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ADDRESS
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com


MENU
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com
ADDRESS
HOT LINE 081 443 5895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
HOT LINE 0814435895
Back to content