ZUZUMI ปั้มน้ำ - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ - ผู้นำด้านเครื่องมือช่าง อันดับ1 ด้านคุณภาพเกรดอุตสาหกรรม

THAIPHATTOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
Member Click Here--->
Member Click Here--->
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
ค้นหาสินค้า
Go to content
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว ZZMC28-0370
ZUZUMI
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว VAP-370

* รูปลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยความเร็วกระแสลมสูง
* ใช้งานงายด้วยสภาพแว่ ดล้อมที่เป็นกันเอง และไม่มีเสียงดังรบกวน

ขอบเขตของการใช้งาน
* เหมาะสำหรับใช้กับ บ่อกำจัดน้ำเสีย, การทอผ้า, โรงงานผลิตอาหาร, การ
บรรจุภัณฑ์, การส่งลำเลียง, การผลิตยา, คอมพิวเตอร์, การเติมออกซิเจนใน
น้ำเลี้ยงปลา, การพิมพ์, การเกษตร
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของเครื่องเป่ าลม
* เพื่อให้เครื่องเป่ าลมทำงานปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางเครื่องเป่ าลมในที่ที่
มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือ ใกล้บริเวณที่มีน้ำ รวมไปถึงการถูกกระแท
อย่างแรง

กำลัง 0.37kW 0.5HP 220V
Max Air Pressure 16 kPa
Max flux 60 m3/h
Max Vacuum 11 kPa
Rotary Speed 2800 R/min
เสียงรบกวน 60 Lwadb
฿ 4,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว ZZMC28-0750
ZUZUMI
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว VAP-750

* รูปลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยความเร็วกระแสลมสูง
* ใช้งานงายด้วยสภาพแว่ ดล้อมที่เป็นกันเอง และไม่มีเสียงดังรบกวน

ขอบเขตของการใช้งาน
* เหมาะสำหรับใช้กับ บ่อกำจัดน้ำเสีย, การทอผ้า, โรงงานผลิตอาหาร, การ
บรรจุภัณฑ์, การส่งลำเลียง, การผลิตยา, คอมพิวเตอร์, การเติมออกซิเจนใน
น้ำเลี้ยงปลา, การพิมพ์, การเกษตร
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของเครื่องเป่ าลม
* เพื่อให้เครื่องเป่ าลมทำงานปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางเครื่องเป่ าลมในที่ที่
มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือ ใกล้บริเวณที่มีน้ำ รวมไปถึงการถูกกระแท
อย่างแรง

กำลัง 0.75kW 1HP 220V
Max Air Pressure 21 kPa
Max flux 120 m3/h
Max Vacuum 17 kPa
Rotary Speed 2800 R/min
เสียงรบกวน 60 Lwadb
฿ 6,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว ZZMC28-1100
ZUZUMI
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว VAP-1100

* รูปลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยความเร็วกระแสลมสูง
* ใช้งานงายด้วยสภาพแว่ ดล้อมที่เป็นกันเอง และไม่มีเสียงดังรบกวน

ขอบเขตของการใช้งาน
* เหมาะสำหรับใช้กับ บ่อกำจัดน้ำเสีย, การทอผ้า, โรงงานผลิตอาหาร, การ
บรรจุภัณฑ์, การส่งลำเลียง, การผลิตยา, คอมพิวเตอร์, การเติมออกซิเจนใน
น้ำเลี้ยงปลา, การพิมพ์, การเกษตร
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของเครื่องเป่ าลม
* เพื่อให้เครื่องเป่ าลมทำงานปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางเครื่องเป่ าลมในที่ที่
มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือ ใกล้บริเวณที่มีน้ำ รวมไปถึงการถูกกระแท
อย่างแรง

กำลัง 1.1kW 1.5HP 220V
Max Air Pressure 25 kPa
Max flux 170 m3/h
Max Vacuum 20 kPa
Rotary Speed 2800 R/min
เสียงรบกวน 60 Lwadb
฿ 8,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว ZZMC28-1500
ZUZUMI
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว VAP-1500

* รูปลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยความเร็วกระแสลมสูง
* ใช้งานงายด้วยสภาพแว่ ดล้อมที่เป็นกันเอง และไม่มีเสียงดังรบกวน

ขอบเขตของการใช้งาน
* เหมาะสำหรับใช้กับ บ่อกำจัดน้ำเสีย, การทอผ้า, โรงงานผลิตอาหาร, การ
บรรจุภัณฑ์, การส่งลำเลียง, การผลิตยา, คอมพิวเตอร์, การเติมออกซิเจนใน
น้ำเลี้ยงปลา, การพิมพ์, การเกษตร
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของเครื่องเป่ าลม
* เพื่อให้เครื่องเป่ าลมทำงานปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางเครื่องเป่ าลมในที่ที่
มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือ ใกล้บริเวณที่มีน้ำ รวมไปถึงการถูกกระแท
อย่างแรง

กำลัง 1.5kW 2HP 220V
Max Air Pressure 26 kPa
Max flux 180 m3/h
Max Vacuum 21 kPa
Rotary Speed 2800 R/min
เสียงรบกวน 60 Lwadb
฿ 10,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว ZZMC28-3000
ZUZUMI
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว VAP-3000

* รูปลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยความเร็วกระแสลมสูง
* ใช้งานงายด้วยสภาพแว่ ดล้อมที่เป็นกันเอง และไม่มีเสียงดังรบกวน

ขอบเขตของการใช้งาน
* เหมาะสำหรับใช้กับ บ่อกำจัดน้ำเสีย, การทอผ้า, โรงงานผลิตอาหาร, การ
บรรจุภัณฑ์, การส่งลำเลียง, การผลิตยา, คอมพิวเตอร์, การเติมออกซิเจนใน
น้ำเลี้ยงปลา, การพิมพ์, การเกษตร
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของเครื่องเป่ าลม
* เพื่อให้เครื่องเป่ าลมทำงานปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางเครื่องเป่ าลมในที่ที่
มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือ ใกล้บริเวณที่มีน้ำ รวมไปถึงการถูกกระแท
อย่างแรง

กำลัง 3kW 4HP 380V
Max Air Pressure 37 kPa
Max flux 230 m3/h
Max Vacuum 27 kPa
Rotary Speed 2800 R/min
เสียงรบกวน 60 Lwadb
฿ 16,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว ZZMC28-5500
ZUZUMI
เครื่องเป่าลมมอเตอร์ในตัว VAP-5500

* รูปลักษณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยความเร็วกระแสลมสูง
* ใช้งานงายด้วยสภาพแว่ ดล้อมที่เป็นกันเอง และไม่มีเสียงดังรบกวน

ขอบเขตของการใช้งาน
* เหมาะสำหรับใช้กับ บ่อกำจัดน้ำเสีย, การทอผ้า, โรงงานผลิตอาหาร, การ
บรรจุภัณฑ์, การส่งลำเลียง, การผลิตยา, คอมพิวเตอร์, การเติมออกซิเจนใน
น้ำเลี้ยงปลา, การพิมพ์, การเกษตร
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ของเครื่องเป่ าลม
* เพื่อให้เครื่องเป่ าลมทำงานปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางเครื่องเป่ าลมในที่ที่
มีแสงแดดส่องโดยตรง หรือ ใกล้บริเวณที่มีน้ำ รวมไปถึงการถูกกระแท
อย่างแรง

กำลัง 5.5kW 7.5HP 380V
Max Air Pressure 42 kPa
Max flux 430 m3/h
Max Vacuum 32 kPa
Rotary Speed 2800 R/min
เสียงรบกวน 60 Lwadb
฿ 45,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มเจ็ท ZZMB04-01A
ZUZUMI
ปั๊มเจ็ท JSW/10M

JSW ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย (แบบดูดลึก) ดูดน้ำบ่อได้ไม่ต้องคอยล่อน้ำ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน
ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพลามอเตอร์ : เหล็กปลอดสนิม แมคคานิคซิล : สแตนเลส
ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ
1.สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง
ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊มน้ำ
2.ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊มน้ำ
3.สำหรับงานที่ต้องการให้ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มออโต้ ให้ทำการติดตั้ง
Automatic Control Pressure Switch Model PS13 ราคา 2500.-บาท
สำหรับต่อกับปั๊มน้ำทางด้านส่ง ช่วยตัดต่อปั๊มให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำในอาคาร
สร้างแรงดันน้ำให้คงที่ (ไม่ควรใช้กับงานที่มีความสูงเกิน 17 ม. ใช้ท่อไม่เกิน 1 นิ้ว)

*ข้อดีของการใช้ปั๊มเจ็ทแบบนี้เป็นปั๊มอัตโนมัติ*
1.ให้ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มน้ำออโต้ทั่วๆ
ไปหมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลอ่อน
2.สามารถส่งน้ำได้สูงและไกลกว่าปั๊มออโต้ธรรมดามาก 3.ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มออโต้ธรรมดามาก

ข้อดีของปั๊มเจ็ท ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา
1.ทำความสูงได้มากกว่าในขนาดเดียวกัน
2.ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

กำลัง 0.75 kW 1 HP
ขนาดท่อเข้า 1"
ขนาดท่อออก 1"
฿ 2,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มเจ็ท ZZMB04-01B
ZUZUMI
ปั๊มเจ็ท JSW-55

JSW ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย (แบบดูดลึก) ดูดน้ำบ่อได้ไม่ต้องคอยล่อน้ำ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน
ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพลามอเตอร์ : เหล็กปลอดสนิม แมคคานิคซิล : สแตนเลส
ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ
1.สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง
ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊มน้ำ
2.ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊มน้ำ
3.สำหรับงานที่ต้องการให้ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มออโต้ ให้ทำการติดตั้ง
Automatic Control Pressure Switch Model PS13 ราคา 2500.-บาท
สำหรับต่อกับปั๊มน้ำทางด้านส่ง ช่วยตัดต่อปั๊มให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำในอาคาร
สร้างแรงดันน้ำให้คงที่ (ไม่ควรใช้กับงานที่มีความสูงเกิน 17 ม. ใช้ท่อไม่เกิน 1 นิ้ว)

*ข้อดีของการใช้ปั๊มเจ็ทแบบนี้เป็นปั๊มอัตโนมัติ*
1.ให้ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มน้ำออโต้ทั่วๆ
ไปหมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลอ่อน
2.สามารถส่งน้ำได้สูงและไกลกว่าปั๊มออโต้ธรรมดามาก 3.ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มออโต้ธรรมดามาก

ข้อดีของปั๊มเจ็ท ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา
1.ทำความสูงได้มากกว่าในขนาดเดียวกัน
2.ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

กำลัง 0.75 kW 1 HP
ขนาดท่อเข้า 1"
ขนาดท่อออก 1"
฿ 2,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มเจ็ท ZZMB04-01C
ZUZUMI
ปั๊มเจ็ท JSW/3CL

JSW ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย (แบบดูดลึก) ดูดน้ำบ่อได้ไม่ต้องคอยล่อน้ำ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน
ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพลามอเตอร์ : เหล็กปลอดสนิม แมคคานิคซิล : สแตนเลส
ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ
1.สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง
ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊มน้ำ
2.ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊มน้ำ
3.สำหรับงานที่ต้องการให้ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มออโต้ ให้ทำการติดตั้ง
Automatic Control Pressure Switch Model PS13 ราคา 2500.-บาท
สำหรับต่อกับปั๊มน้ำทางด้านส่ง ช่วยตัดต่อปั๊มให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำในอาคาร
สร้างแรงดันน้ำให้คงที่ (ไม่ควรใช้กับงานที่มีความสูงเกิน 17 ม. ใช้ท่อไม่เกิน 1 นิ้ว)

*ข้อดีของการใช้ปั๊มเจ็ทแบบนี้เป็นปั๊มอัตโนมัติ*
1.ให้ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มน้ำออโต้ทั่วๆ
ไปหมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลอ่อน
2.สามารถส่งน้ำได้สูงและไกลกว่าปั๊มออโต้ธรรมดามาก 3.ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มออโต้ธรรมดามาก

ข้อดีของปั๊มเจ็ท ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา
1.ทำความสูงได้มากกว่าในขนาดเดียวกัน
2.ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

กำลัง 0.75 kW 1.1 HP
ขนาดท่อเข้า 1"
ขนาดท่อออก 1.25"
฿ 4,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มเจ็ท ZZMB04-02-080
ZUZUMI
ปั๊มเจ็ท JETS-80

JSW ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย (แบบดูดลึก) ดูดน้ำบ่อได้ไม่ต้องคอยล่อน้ำ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน
ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพลามอเตอร์ : เหล็กปลอดสนิม แมคคานิคซิล : สแตนเลส
ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ
1.สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง
ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊มน้ำ
2.ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊มน้ำ
3.สำหรับงานที่ต้องการให้ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มออโต้ ให้ทำการติดตั้ง
Automatic Control Pressure Switch Model PS13 ราคา 2500.-บาท
สำหรับต่อกับปั๊มน้ำทางด้านส่ง ช่วยตัดต่อปั๊มให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำในอาคาร
สร้างแรงดันน้ำให้คงที่ (ไม่ควรใช้กับงานที่มีความสูงเกิน 17 ม. ใช้ท่อไม่เกิน 1 นิ้ว)

*ข้อดีของการใช้ปั๊มเจ็ทแบบนี้เป็นปั๊มอัตโนมัติ*
1.ให้ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มน้ำออโต้ทั่วๆ
ไปหมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลอ่อน
2.สามารถส่งน้ำได้สูงและไกลกว่าปั๊มออโต้ธรรมดามาก 3.ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มออโต้ธรรมดามาก

ข้อดีของปั๊มเจ็ท ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา
1.ทำความสูงได้มากกว่าในขนาดเดียวกัน
2.ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

กำลัง 550W
ขนาดท่อเข้า 1"
ขนาดท่อออก 1"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 45m
ปริมาณน้ำ 45 L/min
฿ 2,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มเจ็ท ZZMB04-02-100
ZUZUMI
ปั๊มเจ็ท JETS-100

JSW ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย (แบบดูดลึก) ดูดน้ำบ่อได้ไม่ต้องคอยล่อน้ำ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน
ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ ฯลฯ
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพลามอเตอร์ : เหล็กปลอดสนิม แมคคานิคซิล : สแตนเลส
ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ
1.สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง
ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊มน้ำ
2.ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊มน้ำ
3.สำหรับงานที่ต้องการให้ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มออโต้ ให้ทำการติดตั้ง
Automatic Control Pressure Switch Model PS13 ราคา 2500.-บาท
สำหรับต่อกับปั๊มน้ำทางด้านส่ง ช่วยตัดต่อปั๊มให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำในอาคาร
สร้างแรงดันน้ำให้คงที่ (ไม่ควรใช้กับงานที่มีความสูงเกิน 17 ม. ใช้ท่อไม่เกิน 1 นิ้ว)

*ข้อดีของการใช้ปั๊มเจ็ทแบบนี้เป็นปั๊มอัตโนมัติ*
1.ให้ปริมาณน้ำมากกว่าปั๊มน้ำออโต้ทั่วๆ
ไปหมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลอ่อน
2.สามารถส่งน้ำได้สูงและไกลกว่าปั๊มออโต้ธรรมดามาก 3.ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มออโต้ธรรมดามาก

ข้อดีของปั๊มเจ็ท ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา
1.ทำความสูงได้มากกว่าในขนาดเดียวกัน
2.ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

กำลัง 750W
ขนาดท่อเข้า 1"
ขนาดท่อออก 1"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 50m
ปริมาณน้ำ 52 L/min
฿ 2,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่เรือนสแตนเลส ZZMB05-04
ZUZUMI
ปั๊มแช่เรือนสแตนเลส QDX10-14-0.75

QDX ปั๊มทำจากสแตนเลส โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด
ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให้เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูง หมดกังวลเรื่องสนิม เหมาะสำหรับงานขนส่งใน
เหมืองแร่, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล
งานในอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C / ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 18m
ปริมาณน้ำ 20 m3/h
฿ 8,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-10
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน Z-60

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลา : สแตนเลส
ระดับป้องกัน F เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 14.5 M3/H
฿ 3,850.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-11-01
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQD-750

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ระดับป้องกัน E
เกรดฉนวน IP X8
ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 15m
ปริมาณน้ำ 18 M3/H
฿ 3,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-11-02
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน H-40

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ระดับป้องกัน E
เกรดฉนวน IP X8
ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 1100W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 3"
ส่งสูง 9m
ปริมาณน้ำ 43 M3/H
฿ 4,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-009
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ9-22-2.2

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 2"
กำลัง 2.2kW
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 9 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V

฿ 10,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-025
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ25-7-1.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 3"
กำลัง 1.5kW
ส่งสูง 9m
ปริมาณน้ำ 45 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V

฿ 8,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-040
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ40-16-3

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 3"
กำลัง 3.0kW
ส่งสูง 20m
ปริมาณน้ำ 70 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 12,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-045
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ45-9-2.2

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 3"
กำลัง 2.2kW
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 65 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V

฿ 10,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-050
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ50-7-3

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 4"
กำลัง 3.0kW
ส่งสูง 10m
ปริมาณน้ำ 85 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 12,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-060
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ60-10-4

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 4"
กำลัง 4.0kW
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 95 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 16,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-065
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ65-20-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 4"
กำลัง 7.5kW
ส่งสูง 20m
ปริมาณน้ำ 65 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 27,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-080
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ80-20-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 4"
กำลัง 7.5kW
ส่งสูง 25m
ปริมาณน้ำ 125 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 28,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-100
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ100-12-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 6"
กำลัง 7.5kW
ส่งสูง 14m
ปริมาณน้ำ 130 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 29,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-145
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ145-9-7.5

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 6"
กำลัง 7.5kW
ส่งสูง 14m
ปริมาณน้ำ 180 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 29,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-250
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ250-11-15

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 8"
กำลัง 15kW
ส่งสูง 11m
ปริมาณน้ำ 250 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 58,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลน ZZMB05-12-300
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลน WQ300-7-11

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล
สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิค

ขนาด 8"
กำลัง 11kW
ส่งสูง 7m
ปริมาณน้ำ 300 M3/H
ความเร็วรอบ 2860 RPM
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 52,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส ZZMB05-06-0180
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส VN-180

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C
ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
ความหนืด 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6m2/s
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

WDQ/VN ปั๊มทำจากสแตนเลส
โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
สามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให
เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน หมดกังวลเรื่องสนิม ดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับงาน
ขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล และงานในอุตสาหกรร
อาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

กำลัง 180W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1.5"
ส่งสูง 7m
ปริมาณน้ำ 133 L/min
฿ 10,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส ZZMB05-06-0250
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส VN-250

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C
ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
ความหนืด 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6m2/s
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

WDQ/VN ปั๊มทำจากสแตนเลส
โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
สามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให
เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน หมดกังวลเรื่องสนิม ดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับงาน
ขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล และงานในอุตสาหกรร
อาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

กำลัง 250W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1.5"
ส่งสูง 7.5m
ปริมาณน้ำ 150 L/min
฿ 11,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส ZZMB05-06-075
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส WQD7-10-0.75

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C
ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
ความหนืด 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6m2/s
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

WDQ/VN ปั๊มทำจากสแตนเลส
โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
สามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให
เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน หมดกังวลเรื่องสนิม ดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับงาน
ขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล และงานในอุตสาหกรร
อาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

กำลัง 0.75W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 20 m3/h
฿ 12,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส ZZMB05-06-0750
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส VN-750

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C
ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
ความหนืด 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6m2/s
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

WDQ/VN ปั๊มทำจากสแตนเลส
โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
สามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให
เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน หมดกังวลเรื่องสนิม ดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับงาน
ขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล และงานในอุตสาหกรร
อาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 300 L/min
฿ 22,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส ZZMB05-06-110
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส WQD7-10-110

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C
ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
ความหนืด 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6m2/s
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

WDQ/VN ปั๊มทำจากสแตนเลส
โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
สามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให
เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน หมดกังวลเรื่องสนิม ดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับงาน
ขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล และงานในอุตสาหกรร
อาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

กำลัง 1100W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 13m
ปริมาณน้ำ 20 m3/h
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส ZZMB05-06-1500
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส VN-1500

คุณสมบัติพิเศษ
ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร
รองรับอุณหภูมิทองเหลวถึง 40 C
ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3
ความหนืด 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6m2/s
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม ระดับป้องกัน B

WDQ/VN ปั๊มทำจากสแตนเลส
โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
สามารถใช้ในน้ำเสีย ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให
เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน หมดกังวลเรื่องสนิม ดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับงาน
ขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบจ่ายสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล และงานในอุตสาหกรร
อาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 270 L/min
฿ 28,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-0180
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-180

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 180W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1.1/4"
ส่งสูง 5m
ปริมาณน้ำ 4.5 m2/h
฿ 2,650.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-0180F
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-180F

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68
มีลูกลอย

กำลัง 180W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1.1/4"
ส่งสูง 5m
ปริมาณน้ำ 4.5 m2/h
฿ 2,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-0550
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-550

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 8.5m
ปริมาณน้ำ 12 m2/h
฿ 3,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-0550F
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-550F

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68
มีลูกลอย

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 8.5m
ปริมาณน้ำ 12 m2/h
฿ 4,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-0750
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-750

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 18 m2/h
฿ 4,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-0750F
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-750F

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68
มีลูกลอย

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 18 m2/h
฿ 5,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-1100
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-1100

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 1100W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 3"
ส่งสูง 11m
ปริมาณน้ำ 20 m2/h
฿ 5,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-1100F
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-1100F

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68
มีลูกลอย

กำลัง 1100W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 3"
ส่งสูง 11m
ปริมาณน้ำ 20 m2/h
฿ 5,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-2200
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-2200

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 4"
ส่งสูง 17m
ปริมาณน้ำ 45 m2/h
฿ 8,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส ZZMB05-05-2200F
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนตัวเรือนสแตนเลส WQ-2200F

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน.เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน
หรือไร่นาในงานเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อดูดน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง
คุณสมบัติพิเศษ
เสื้อมอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากแสตนเลส
ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68
มีลูกลอย

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 4"
ส่งสูง 17m
ปริมาณน้ำ 45 m2/h
฿ 8,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-07-40
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส Z-40

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลา : สแตน

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1.1/2"
ส่งสูง 11m
ปริมาณน้ำ 12.6 m3/h
฿ 3,450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-07-50
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส Z-50

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลา : สแตน

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 11m
ปริมาณน้ำ 12.6 m3/h
฿ 3,450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-07-55
ZUZUMI
ปั๊มแช่ดูดโคลนเรือนสแตนเลส Z-55

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลา : สแตน

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 12m
ปริมาณน้ำ 210 L/min
฿ 3,450.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-08-250
ZUZUMI
ปั๊มแช่ถ่ายเท Z-250

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : อลูมิเนียม
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
เพลา : สแตนเลส
ตะแกรง : สแตนเลส
ระดับป้องกัน F เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 250W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1"
ส่งสูง 14m
ปริมาณน้ำ 4.5 M3/H
฿ 1,750.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-08H-550
ZUZUMI
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZH-550

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : อลูมิเนียม
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
เพลา : สแตนเลส
ตะแกรง : สแตนเลส
ระดับป้องกัน F เกรดฉนวน IP 68

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 10m
ปริมาณน้ำ 12 M3/H
฿ 2,950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-09-025
ZUZUMI
ปั๊มแช่ถ่ายเท Z-25

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : อลูมิเนียม
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ตะแกรง : สแตนเลส

กำลัง 370W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1"
ส่งสูง 17.1m
ปริมาณน้ำ 100 L/min
฿ 1,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-09-550
ZUZUMI
ปั๊มแช่ถ่ายเท Z-550

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : อลูมิเนียม
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ตะแกรง : สแตนเลส

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 1.5"
ส่งสูง 10m
ปริมาณน้ำ 166 L/min
฿ 2,350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-09-750
ZUZUMI
ปั๊มแช่ถ่ายเท Z-750

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : อลูมิเนียม
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ตะแกรง : สแตนเลส

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 2"
ส่งสูง 15.4m
ปริมาณน้ำ 400 L/min
฿ 2,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZZMB05-09H-750
ZUZUMI
ปั๊มแช่ถ่ายเท ZH-750

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : อลูมิเนียม
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ตะแกรง : เหล็กหล่อ

กำลัง 550W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำออก 3"
ส่งสูง 10.5m
ปริมาณน้ำ 45 M3/H
฿ 3,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ ZZMB05-03-13A
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ Z-3000 (13A)

ใช้ในการดูดน้ำอ่างท้องเรือประมง เรือยอช์ท เลี้ยงสัตว์น้ำในรถยนต์ หรือการใช้งานอเนกประสงค์

กระแสไฟฟ้า 12V
แอมป์ 13A
ทางน้ำเข้า 32mm
ส่งสูง 5m
ปริมาณน้ำ 15 m3/h
สายไฟยาว 1.2m
฿ 1,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ ZZMB05-03-38A
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ BL-2524 (3.8A)

ใช้ในการดูดน้ำอ่างท้องเรือประมง เรือยอช์ท เลี้ยงสัตว์น้ำในรถยนต์ หรือการใช้งานอเนกประสงค์

กระแสไฟฟ้า 24V
แอมป์ 3.8A
ทางน้ำเข้า 25mm
ส่งสูง 4m
ปริมาณน้ำ 4.2 m3/h
สายไฟยาว 2.5m
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ ZZMB05-03-54A
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ BL-2512 (5.4A)

ใช้ในการดูดน้ำอ่างท้องเรือประมง เรือยอช์ท เลี้ยงสัตว์น้ำในรถยนต์ หรือการใช้งานอเนกประสงค์

กระแสไฟฟ้า 14V
แอมป์ 5.4A
ทางน้ำเข้า 25mm
ส่งสูง 4m
ปริมาณน้ำ 4.2 m3/h
สายไฟยาว 2.5m
฿ 800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ ZZMB05-03-8A
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ Z-3000 (8A)

ใช้ในการดูดน้ำอ่างท้องเรือประมง เรือยอช์ท เลี้ยงสัตว์น้ำในรถยนต์ หรือการใช้งานอเนกประสงค์

กระแสไฟฟ้า 24V
แอมป์ 8A
ทางน้ำเข้า 32mm
ส่งสูง 5m
ปริมาณน้ำ 15 m3/h
สายไฟยาว 1.2m
฿ 1,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ ZZMB05-01
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ Z-2007

Z-2007 ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน
การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ
การล้างรถ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา 3.5 กก.
สายไฟยาว 5 เมตร

กำลัง 100 W
กระแสไฟฟ้า 220V
ขนาดท่อเข้า 1"
ส่งสูง 7.8m
ปริมาณน้ำ 80 L/min
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ ZZMB05-01H
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ ZH-2007

ZH-2007 ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน
การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ
การล้างรถ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา 3.5 กก.
สายไฟยาว 5 เมตร

กำลัง 100 W
กระแสไฟฟ้า 220V
ขนาดท่อเข้า 1"
ส่งสูง 7.8m
ปริมาณน้ำ 80 L/min
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ ZZMB05-02
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ Z-4000

Z-4000 ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน
การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ
การล้างรถ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา 3.3 กก.
สายไฟยาว 10 เมตร
ไม่มีสวิทลูกลอย

กำลัง 250 W
กระแสไฟฟ้า 220V
ขนาดท่อเข้า 1"
ส่งสูง 6m
ปริมาณน้ำ 4000 L/H
฿ 1,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ ZZMB05-02F
ZUZUMI
ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ Z-4000F

Z-4000F ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน
การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ
การล้างรถ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา 3.3 กก.
สายไฟยาว 10 เมตร
มีสวิทลูกลอย

กำลัง 250 W
กระแสไฟฟ้า 220V
ขนาดท่อเข้า 1"
ส่งสูง 6m
ปริมาณน้ำ 4000 L/H
฿ 1,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด ZZMB03-01-40A
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด 2TCP40/200

2TCP มี2ใบพัดทำให้มีแรงส่งสูงมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก การต่อเข้าชุดบู๊ซเตอร์การกักเก็บน้ำ
ในอาคารที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา รองรับอุณหภูมิของเหลว +40 C รองรับอุณหภูมิปกติ +40 C ข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เสื้อมอเตอร์ : สแตนเลส

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1.5"
ทาวน้ำออก 1.5"
฿ 6,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด ZZMB03-01-40B
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด 2TCP40/300

2TCP มี2ใบพัดทำให้มีแรงส่งสูงมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก การต่อเข้าชุดบู๊ซเตอร์การกักเก็บน้ำ
ในอาคารที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา รองรับอุณหภูมิของเหลว +40 C รองรับอุณหภูมิปกติ +40 C ข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เสื้อมอเตอร์ : สแตนเลส

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1.5"
ทาวน้ำออก 1.5"
฿ 7,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด ZZMB03-01-50A
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด 2TCP50/200

2TCP มี2ใบพัดทำให้มีแรงส่งสูงมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก การต่อเข้าชุดบู๊ซเตอร์การกักเก็บน้ำ
ในอาคารที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา รองรับอุณหภูมิของเหลว +40 C รองรับอุณหภูมิปกติ +40 C ข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เสื้อมอเตอร์ : สแตนเลส

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทาวน้ำออก 2"
฿ 6,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด ZZMB03-01-50B
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด 2TCP50/300

2TCP มี2ใบพัดทำให้มีแรงส่งสูงมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก การต่อเข้าชุดบู๊ซเตอร์การกักเก็บน้ำ
ในอาคารที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา รองรับอุณหภูมิของเหลว +40 C รองรับอุณหภูมิปกติ +40 C ข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เสื้อมอเตอร์ : สแตนเลส

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทาวน้ำออก 2"
฿ 7,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-125A
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS65-40-125A

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 2200
ทางน้ำเข้า 65mm
ทางน้ำออก 40mm
฿ 7,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-160A
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS50-32-160A

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 3000
ทางน้ำเข้า 50mm
ทางน้ำออก 32mm
฿ 9,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-160B
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS50-32-160B

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 2200
ทางน้ำเข้า 50mm
ทางน้ำออก 32mm
฿ 8,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-160C
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS65-40-160C

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 3000
ทางน้ำเข้า 65mm
ทางน้ำออก 40mm
฿ 10,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-200A
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS50-32-200A

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 7500
ทางน้ำเข้า 50mm
ทางน้ำออก 32mm
฿ 18,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-200B
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS50-32-200B

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 5500
ทางน้ำเข้า 50mm
ทางน้ำออก 32mm
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-200C
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS50-32-200C

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 4000
ทางน้ำเข้า 50mm
ทางน้ำออก 32mm
฿ 12,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-04-250B
ZUZUMI
ปั๊มนํ้าหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน TS50-32-250B

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump
TS เหมาะกับงานสูบส่งน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน,ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
ล้างต่าง ๆ สามารถใช้งานในไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา,ที่พักอาศัย,โรงงาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP55
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 1200c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที
ไฟ 380V
กำลัง 11000
ทางน้ำเข้า 50mm
ทางน้ำออก 32mm
฿ 30,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่ง ZZMB02-02
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่ง SCM70

SCM ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสาหํรับใช้ภายในบ้านหรืองานก่อสร้าง,มินิสปริงเกอร์ บำรุงรักษาง่าย สามารถใช้กับถังเก็บน้ำขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ :
ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
฿ 4,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่ง ZZMB02-03
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่ง TCP 50/300

TCP การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร การต่อสปริงเกอร์
ควรติดตั้งในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : เสื้อสแตนเลส
ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส
ระดับการป้องกัน : IP44
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
฿ 6,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียว ZZMB02-01
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียว LHm-6A

คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
ใบพัด : ทองเหลือง
แมคคานิกซีล : เซรามิค – กราไฟท์
ระดับการป้องกัน : IP44 เกรดฉนวน : F
ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 4"
ทางน้ำออก 4"
ระยะดูด 8m
ส่งสูง 18.5m
ปริมาณน้ำ 1200 L/min
฿ 8,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน ZZMB02-05-160A
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน TFM32/160A

TFM ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน มีแรงดันขนาดปานกลาง และปริมาณน้ำมากพอสมควร เหมาะสมสาหํรับทาชุํดถังอัดแรงดัน, สปริงเกอร์,
การชลประทานและการส่งน้ำขึ้นเก็บไว้บนอาคาร งานก่อสร้าง, งานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : สแตนเลส
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 3000W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 33m
ปริมาณน้ำ 490 L/min
฿ 9,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน ZZMB02-05-160B
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน TFM32/160B

TFM ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน มีแรงดันขนาดปานกลาง และปริมาณน้ำมากพอสมควร เหมาะสมสาหํรับทาชุํดถังอัดแรงดัน, สปริงเกอร์,
การชลประทานและการส่งน้ำขึ้นเก็บไว้บนอาคาร งานก่อสร้าง, งานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : สแตนเลส
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 30m
ปริมาณน้ำ 400 L/min
฿ 8,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน ZZMB02-05-160C
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน TFM32/160C

TFM ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน มีแรงดันขนาดปานกลาง และปริมาณน้ำมากพอสมควร เหมาะสมสาหํรับทาชุํดถังอัดแรงดัน, สปริงเกอร์,
การชลประทานและการส่งน้ำขึ้นเก็บไว้บนอาคาร งานก่อสร้าง, งานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : สแตนเลส
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 24m
ปริมาณน้ำ 350 L/min
฿ 7,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน ZZMB02-07-220
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน TNF/130A

TNF เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร
ประปาหมู่บ้านข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์
มอเตอร์ชนิด IP 44
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
(THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)
มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
฿ 7,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน ZZMB02-07-380
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน TNF/130A

TNF เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร
ประปาหมู่บ้านข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์
มอเตอร์ชนิด IP 44
มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
(THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)
มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 380V
฿ 7,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดียว หน้าแปลน ZZMB02-08
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดียว หน้าแปลน THF / 7AR

THF/7AR เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีฤทธ์ิทางเคมีที่ไม่กัดกร่อนในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ใช้กักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน ใช้ใน
พื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ฯลฯ ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม
คุณสมบัติพิเศษ
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เสื้อมอเตอร์ :
ใบพัด : ทองเหลือง
เพลามอเตอร์ :
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 4000W 5.5 HP
฿ 12,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ปั๊มหอยโข่งรุ่นหน้าแปลน ชนิดนํ้ามาก แรงดันปานกลาง ZZMB02-06
ZUZUMI
ปั๊มหอยโข่งรุ่นหน้าแปลน ชนิดนํ้ามาก แรงดันปานกลาง TFM50/160

TFM ผลิตตาม EN 733-DIN 24255 มาตรฐานใช้กับน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีฤทธ์ิทางเคมีที่ไม่กัดกร่อนทั่วไปเหมาะใช้ในงานก่อสร้างเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
เพลามอเตอร์ : เหล็กปอดสนิม
แมคคานิคซิล : สแตนเลส
มอเตอร์ชนิด IP 44
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400C
รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400C

ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 2200W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
฿ 6,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ADDRESS
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com


MENU
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com
ADDRESS
HOT LINE 081 443 5895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
HOT LINE 0814435895
Back to content